Jak na fotovoltaiku s dotací

VŠECHNY ČLÁNKY - Jak na fotovoltaiku s dotací

Pro koho je určená nová dotační výzva s podporou až 80 % zaměřená na fotovoltaické systémy? Tak jako každý dotační titul, i tento má své specifické podmínky a omezení. Jak tedy poznám, jestli se o tuto dotaci mohu ucházet? V čem je aktuální výzva jiná oproti těm předchozím? A jak připravit kvalitní žádost o dotaci? To vše najdete v článku níže.

Již třetí výzva v pořadí

MPO přichází v rámci třetí výzvy s několika změnami, některé žadatelé jistě uvítají, jiné bohužel méně. Pojďme se podívat na ty nejzásadnější. 

01
Navýšení minimální výše dotace

Oproti předchozím výzvám je navýšena minimální výše dotace na 2 mil. Kč z původních 300 tis. Kč.

02 
Nižší požadavky na připravenost

Nově tak není například zapotřebí k žádosti předkládat projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. Odpadla i povinnost dokládat historické spotřeby elektrické energie. 

03 
Limity měrných investičních nákladů

Nově jsou nastaveny maximální měrné investiční náklady ve výši 35 tis. Kč/1 kWp instalovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč/1 kWh systému akumulace elektřiny.

O jak vysokou dotaci se mohu ucházet?

Procentuální výše podpory se v nové výzvě nezměnila. I nadále tedy platí následující míra podpory dle velikosti žadatele:

 • malé podniky (do 49 zam.) mohou žádat o dotaci max. 80%,
 • střední (od 49 do 249 zam.) mohou získat až 70% dotaci a
 • velké (nad 249 zam.) pak dosáhnou až na 60% dotaci. 

K těmto číslům je však nutné přistupovat s určitou rezervou. Plnou výši dotace obdrží žadatelé pouze na akumulační baterie.

V případě samotné fotovoltaiky je pak výše dotace snížena dle specifického koeficientu stanového poskytovatelem dotace. V praxi je tak nutné počítat s tím, že finální procento dotace bude cca. o 10 % nižší. Principem tohoto snížení je očištění vyrobené elektrické energie z FVE o vlastní spotřebu. 

Jaký výkon fotovoltaické elektrárny potřebuji nainstalovat?

Hrubým odhadem můžeme říci, že v praktickém provozu platí následující rovnice:  

1 instalovaný kWp = 1 MWh vyrobené elektrické energie za rok.

Jednou ze základních podmínek dotačního titulu je, že vyrobená elektřina musí být využívána primárně pro vlastní spotřebu. Maximálně povolené přetoky do sítě jsou 30%. Proto je nutné nastavit instalovaný výkon tak, aby tyto přetoky nebyly v budoucnu přesahovány.

Jak již bylo zmíněno výše, minimální výše dotace je nastavena na 2 mil. Kč. Při nastavování výkonu fotovoltaické elektrárny tak z pohledu dotace musím brát v potaz tyto aspekty:

 • Bude investice do FVE systému/akumulace energie dostatečně vysoká, abych dosáhl na minimální dotaci 2 mil. Kč?
 • Mám dostatečně vysoké spotřeby energie, abych minimálně 70 % vyrobené energie dokázal spotřebovat?
 • Disponuji dostatečným místem na střechách?
 • Mají případně střechy dostatečnou únosnost pro instalaci systému FVE? 

Na louce fotovoltaiku z dotace nepostavím

Tak jako v minulosti i nyní je možné fotovoltaiku pořízenou za přispění dotace instalovat pouze na střechu či obálku budovy. 1 kWp instalovaného výkonu FVE zabere odhadem 10 m2 plochy. S ohledem na minimální výši dotace 2 mil. Kč tak lze říci, že 500 m2 plochy střechy je hraniční minimum.  

Kromě plochy samotné je nutné prověřit také statiku. Již několik velmi zajímavých projektů jsme museli v minulosti kvůli tomuto problému zastavit.

Bez čeho se v žádosti o dotaci neobejdu

Alfou a omegou dotační žádosti je energetický posudek. Jedná se o dokument, který může být zpracován pouze autorizovaným energetickým auditorem.  GRANTEX  prostřednictvím svých prověřených partnerů posudky zajišťuje. Co ale následuje před tím, než se do přípravy posudku pustíme?

Technicko–ekonomická analýza

S ohledem na podmínky dotačního titulu našim klientům nejdříve vždy zpracováváme technicko – ekonomickou analýzu FVE. Co je obsahem této analýzy?

 • Navržení instalovaného výkonu FVE
 • Posouzení vhodnosti využití akumulace energie a případné navržení dostatečné kapacity
 • Výše investice
 • Výše dotace
 • Celková úspora elektrické energie po realizaci projektu
 • Návratnost investice
 • Předběžně spočítaný bodový zisk pro hodnocení žádosti

Teprve s těmito informacemi se investor může zodpovědně rozhodnout, jestli je pro něj celý projekt smysluplný. 

Co když mi dotaci schválí?

V první řadě je na místě otevřít lahev šampaňského a přiťuknout si s administrátorem dotační žádosti.  Hned poté se ovšem musím ujistit, že mám připravené všechny potřebné podklady, aby mi MPO vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nejdůležitějším z nich je stavební povolení. V článku bylo řečeno, že k žádosti není nutné předkládat projektovou dokumentaci. To ovšem neznamená, že ji nebudu potřebovat v další fázi dotačního projektu. U elektráren s výkonem vyšším než 30 kWp stavební úřady projektové dokumentace vyžadují.

Podobných podmínek je ovšem celá řada, je tedy evidentní, že schválením dotace projekt z daleka nekončí, naopak. Dá se říci, že neméně složité jako dotaci získat, je o ni nepřijít v průběhu realizace projektu. Pokud si tedy nejste jistí, je dobré se do projektu pouštět se zkušeným partnerem v zádech. 

Jan Jirsák, obchodní ředitel GRANTEX 

S touto dotací vám umíme pomoci

 • V rámci projektu zajistíme všechny potřebné kroky k získání dotace.
 • Máme zkušenosti z mnoha úspěšně realizovaných projektů. 
 • Připravíme pro vás nezávazně analýzu vašeho projektu a vy se sami rozhodnete, zda jej budete realizovat. 

Máme za sebou celou řadu úspěšných projektů. 

Díky získané dotaci s námi ušetří za energii například tyto firmy: 

Připojte se i vy k našim spokojeným klientům. 

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi poradíme se vším, co je třeba.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky