Dotace na výzkum a vývoj - zorientujte se

Programovací období 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke konci. Letos na podzim se tedy můžete těšit na jedny z posledních dotačních výzev, které jsou zaměřené na podporu výzkumně – vývojových aktivit firem. O jaké výzvy se jedná? S jakými náklady dotace pomohou? To vše se dozvíte v článku.

Chcete vyvíjet, ale nemáte kde a na čem? [Program Potenciál]

S Potenciálem budete mít kde. S jeho pomocí vytvoříte zázemí pro výzkum a vývoj.  S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, laboratoř nebo prototypovou dílnu. Záleží na Vás, zda zvolíte rekonstrukci stávajících prostor, ale můžete klidně postavit i prostory nové. Dotace se dále vztahuje na pořízení nových technologií.

Výše dotace

  • Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 - 30 milionů Kč.
  • Míra podpory je stanovena na 50 %. Dotace je určená pro malé a střední podniky. 

Chcete vyvíjet, ale chybí Vám finance na provozní náklady? [Dotace Aplikace]

S tím Vám pomůže program Aplikace.  Program je zaměřený na podporu firem, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Mezi uznatelné náklady patří zejména mzdy výzkumníků, materiál, náklady smluvního výzkumu a další provozní a režijní náklady. Projekt můžete řešit buďto sami, anebo v tzv. účinné spolupráci s jinou společností, případně s vysokou školou či výzkumnou organizací. V takovém případě je výše dotace o cca. 15% vyšší.

Dotaci Aplikace využijete třeba na projekt výzkumu využití nového materiálu k aplikaci do nových produktů.

Výše dotace

  • Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 1 až 40 miliony korun (v případě projektů realizovaných v rámci tzv. účinné spolupráce lze získat až 80 mil. Kč). 
  • Výše dotace je odvozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce. 

Už jste vyvinuli, ale nemáte kapacity k uvedení do ostrého provozu? [Dotace Inovace]

Dvě předchozí dotace slouží k tomu, aby Vaše firma vyvinula procesní či produktovou inovaci. Mají podpořit firmy v tom, aby ve svém výzkumném středisku či prototypové dílně něco vymyslely a odzkoušely. Dotační program Inovace tu je od toho, aby se vše vyzkoumané/vyvinuté začalo vyrábět a uvedlo na trh.

Nainvestovala Vaše firma spousty prostředků do inovací, vývoje a teď je potřeba jít s kůží na trh a konečně získat odměnu za usilovnou práci? S dotací Inovace máte jedinečnou příležitost, jak získat finanční injekci. Co pořízení nových výrobních zařízení, strojů a hardware? Neobejdete se bez pořízení licencí, patentů, software a dat? Právě proto tu je dotace Inovace! Preferovány jsou malé a střední podniky.

Výše dotace

  • Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 75 miliony korun.
  • Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku. 

Řada firem má o tyto příležitosti velký zájem a pokud tedy nechcete o peníze přijít, začněte již nyní s přípravou dotační žádosti. Rádi vám pomůžeme. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky