„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Daňová karanténa“ aneb tolerované zpoždění při podání daňového přiznání 

V rámci nedělního mimořádného jednání vlády byl schválen tzv. „liberační daňový balíček“.

Situace kolem koronaviru se dynamicky vyvíjí - doslova každou hodinou.

V minulém týdnu jsme Vás informovali o zvažovaných krocích Ministerstva financí spočívající v plošném prominutí veškerých sankcí za případná opožděná podání přiznání k dani z příjmů vybraných poplatníků (zejména fyzické osoby bez povinnosti elektronického podání), přitom v rámci následného nedělního mimořádného jednání vlády byl tzv. „liberační daňový balíček“ schválen v poněkud širší a pro poplatníky pozitivnější podobě.

Vláda jeho prostřednictvím schválila opatření, která reagují na aktuální situaci a která by měla alespoň částečně pomoci společnosti překlenout nouzový stav. 

Shrnuli jsme pro vás základní opatření, která by měla být během dnešního dne uveřejněna na webových stránkách finanční správy:

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob.

Spolu s pokutami za opožděná přiznání budou promíjeny i veškeré úroky z prodlení, které jsou obecně vyměřovány v případě pozdní úhrady splatné daně. Automaticky tak bude umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez sankce, a to nejdéle do 1. července 2020. 

Prominutí správního poplatku spojeného s podáním žádosti.

A to ve všech případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem (např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců). 

Snížení či odpuštění zálohy na daň z příjmů.

Ministryně financí ve svém prohlášení k mimořádné vládní schůzi upozornila všechny poplatníky, kteří platí zálohy na daň z příjmů, že mohou požádat o snížení či zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů. Správci daně by těmto žádostem měli údajně z 98 % vyhovět.  

Pokuta za opožděně podané kontrolní hlášení.

Generální finanční ředitelství by mělo během tohoto týdne aktualizovat pokyn D-44 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Nově by tak měl na seznamu ospravedlnitelných důvodů přibýt bod související s koronavirem, a to tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to v období od 1. března do 31. července 2020. Pokuta ve výši 1 000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení by měla být v tomto období prominuta plošně a automaticky.  

Elektronická evidence tržeb.

S účinností od 1. května 2020 nabývá platnosti třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb. V rámci zákona není možné odložit účinnost tohoto zákona, nicméně Finanční a Celní správa bude při kontrolních činnostech od 1. května 2020 po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci

Podnikatelé dotčení koronavirem se nemusí po tuto dobu obávat sankcí v případě, že se nestihli připravit včas na vznik evidenční povinnosti.  

Zajímá vás více informací nebo máte jiný problém? 

Napište nám pomocí formuláře ZDE nebo volejte 800 151 111, rádi vám pomůžeme.

Mohlo by Vás také zajímat...

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

V médiích a na sociálních sítích se objevilo několik článků a tabulek, které upozorňují na nepřehledné zdanění piva různými sazbami DPH. Dle vyjádření Ministerstva financí jsou skutečnosti daleko jednodušší, odborníci se však shodují, že znění zákona o DPH tak jednoznačné není.

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“) nabyla účinnosti z části k 1. listopadu 2019, zbývající část pak nabývá účinnosti k 1. květnu 2020. Jaké změny přináší?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Již v pátek 31. ledna 2020 je poslední den pro splnění povinnosti podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky