Další vládní opatření v době koronavirové přehledně

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Další vládní opatření v době koronavirové přehledně

V posledních týdnech Vláda v souvislosti s koronavirem schválila několik mimořádných opatření v daňové oblasti, o kterých jsme vás průběžně informovali. Jelikož se situace nadále vyvíjela a vyvíjí, některá opatření musela být prodloužena a jiná naopak nově přijata. V následujícím článku jsme pro vás shrnuli ty nejdůležitější události posledních dní.

Kompenzační bonus pro OSVČ

O podmínkách pro čerpání kompenzačního bonusu jsme vás informovali v našem článku z poloviny dubna 2020. Bonusové období bylo původně stanoveno na období od 12. března do 30. dubna 2020. Následně došlo ke schválení druhého bonusového období, které je od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné.

Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Tato podpora cílí na společníky společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla zasažena koronavirem obdobně, jako je tomu v případě kompenzačního bonusu pro OSVČ. O kompenzační bonus může požádat fyzická osoba, která k 12. březnu 2020 byla společníkem společnosti, a která má nejvýše dva společníky, které jsou fyzickými osobami (či více společníků, kteří jsou však příbuznými v řadě přímé), a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Více informací naleznete na stránkách MFČR.

Odklad EET do konce roku 2020 plošně

Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena, a to na období tří měsíců po skončení nouzového stavu. To by v současné době znamenalo povinnosti evidovat tržby od 19. srpna 2020. Podle navržené novely zákona o EET mělo následně dojít k dalšímu odkladu počátku povinné evidence pro všechny subjekty až na 1. ledna 2021. Senát však návrh novely vrátil zpět do poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy v podobě ještě delšího odkladu povinnosti evidovat tržby v rámci 3. a 4. vlny EET, a to až do 1. července 2023. Novela nyní čeká na opětovné projednání poslanci.

Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy na COVID-19

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila informaci k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19. U zaměstnavatele se tento náklad považuje za daňově uznatelný za předpokladu, že jsou náklady na COVID-19 povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákoníku práce, tedy nákladem souvisejícím s prevencí rizik. Na straně zaměstnanců se pak jedná o příjem, který není předmětem daně. Pokud testy na COVID-19 souvisí u podnikatelů s výkonem podnikatelské činnosti, pak se rovněž jedná o daňově účinný výdaj.

Snížení penále z pozdně uhrazeného pojistného zaměstnavateli

Cílem tohoto návrhu je odložení splatnosti závazků zaměstnavatelů vůči státu. Navržená úprava se týká pojistného na zdravotní a sociální pojištění splatného za měsíce květen až červenec 2020. Pokud by bylo pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 24,8 % z mezd uhrazeno nejpozději do 20. října 2020, zaměstnavatel zaplatí za pozdní úhradu jen 20 % ze standartního penále (0,05 % za každý kalendářní den po dni splatnosti pojistného). Navrhovaná povinnost platit snížené penále odpovídá roční úrokové sazbě ve výši necelých 4 %. Podmínkou pro snížení penále je, že zaměstnavatel za všechny kalendářní měsíce odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, a to ve standardní lhůtě.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda na konci dubna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. Daň by neměl platit nikdo, kdo nabyl nemovitost po 30. listopadu 2019. Návrh bude projednán ve standardním legislativním procesu.

Odpočty úroků z hypoték

Odpočty úroků z hypotečních úvěrů si bude moci od základu daně ještě uplatňovat každý kupující, který uzavře smlouvu o hypotečním úvěru nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do konce roku 2020 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. U hypotečních smluv uzavřených od 1. ledna 2021 již odpočty úroků nebudou možné, a to ani pro ty, kteří by daň z nabytí nemovitých věcí nemuseli hradit ani podle stávajících pravidel (tj. například u novostaveb).

Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu. I tento návrh čeká projednání ve standardním legislativním procesu.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky