Čím obce zvýší svou šanci na dotaci na sběrné dvory či kontejnery na tříděný odpad?

S odpadky se dá dělat více, než je jen házet do popelnice, a pak je vyklopit na skládku. Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhradil 800 milionů na ambiciózní projekty. Čeho má Česko podle EU dosáhnout do roku 2025?

ECO HODY NA OBZORU?

Z ministerstva Životního prostředí zaznívají pozitivní hlasy: Česko rádo recyklaci. Loňského roku bylo pro obdobné projekty vyhrazeno skoro 2 miliardy a výsledek? Téměř na třetinu žadatelů se nedostalo a to ani při dodatečném navýšení alokace. Na co si obce mají dát pozor, aby jim neutekla 85% dotace?

„SBÍRÁTE BODY?“

K dosažení maximálního zisku bodů důležitých pro úspěch na žebříčku podpořených žadatelů je výhodné zaměřit se i na zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. Přílohou k  žádosti o dotaci je analýza potenciálu produkce materiálů a odpadů. Žadatel v ní popisuje současné nakládání s různými druhy odpadů, odhad vývoje odpadů ve spádové oblasti a poměr finančních nákladů na projekt vůči navýšené kapacitě separovaného odpadu. Přesně tyto údaje je zapotřebí rozumně nastavit s ohledem na reálnou produkci odpadů v obci. S nastavením dosažitelné míry produkce Vám pomůžeme.

MÁTE ČI CHCETE SBĚRNÝ DVŮR?

V programu se počítá i výstavbou a modernizací sběrných dvorů (rozšíření kapacity). Všechny obce a města, včetně Prahy, mohou získat dotaci na zajištění systému (nádob) pro separaci komunálního odpadu. Už jste někde viděli podzemní kontejnery? Bude podpořena i jejich infrastruktura.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI STAVBĚ NOVÉHO DVORA?

V případě výstavby nového sběrného dvora je nutné zajistit shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a prostor pro odběr elektrických či elektronických zařízení. Nad rámec těchto povinných složek budou zvýhodněni ti žadatelé, kteří zajistí i sběr biologicky rozložitelného odpadu, stavební suti, nápojových kartonů, pneumatik, textilu nebo odpadu ze dřeva.

KAM SE SBĚRNÝM DVOREM?

Nejlepší bude najít místo na některé z obecních nevyužívaných ploch. Pokud máte připravené stavební povolení, Vaše šance na získání dotace se významně navyšují. Bodově jsou zvýhodněni též žadatelé, kteří se zaváží k následnému materiálovému využití odpadů. Vystavět nové shromaždiště nelze pouze tam, kde je jiný sběr dvůr poskytující zdarma služby občanům vzdálen méně než 10 kilometrů.

DOSTANETE PENÍZE I NA OSVĚTU MEZI OBČANY?

Do vystavěných i stávajících dvorů si obce mohou pořídit nová zařízení, překladiště i sklady. Finančně bude podpořena i osvěta občanů skrze různé letáky, weby či propagační videa.

JDE VÁM Z TOHO HLAVA KOLEM?

V analýze potenciálu produkce budeme společně opět popisovat efektivitu projektu – poradíme Vám, jak dobře nastavit realizační náklady vzhledem k navýšené kapacitě sběrného dvoru, aby nepřesáhly alespoň 20 000 Kč na tunu odpadu za rok.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky