Brownfieldy: Dotace pro obce

Právě probíhá příjem žádostí o dotaci od CzechInvestu. Když se mluví o brownfieldu, myslí se tím nemovitost (pozemek, objekt, areál):

 • která je dostatečně nevyužívána, je zanedbána nebo dokonce kontaminována;
 • kterou nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace;
 • která vznikla jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity.

Na co lze dotaci využít?

 • Na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy (maximálně do plochy 10 ha).
 • Na rekonstrukci objektů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Obce a kraje ležící na území krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského.
 • Obce a kraje ležící v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“.

Jak velkou podporu lze získat?

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na 1 projekt činí 50 mil. Kč.

 • Sídla do 500 obyvatel dotace do výše 95 %.
 • Sídla od 501 do 5 000 obyvatel dotace do výše 85 %.
 • Sídla od 5 001 do 25 000 obyvatel dotace do výše 80 %.
 • Sídla nad 25 000 obyvatel a kraje dotace do výše 70 %.
 • Kraje do výše 60 %.

Na co si dát pozor?

 • Regenerace brownfieldu může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 1.500,- Kč/m² regenerované plochy, jedná se o plochu mimo rekonstruované objekty.
 • Rekonstrukce objektu/ů může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 15.000,- Kč/m2 hrubé podlažní plochy objektu (v případě jednopodlažní haly bude pro výpočet bodového hodnocení hrubá podlažní plocha znásobena koeficientem 1,5).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky