Aplikačně orientovaný výzkum? Nanotechnologie? AI? To je TREND!

Program Podpory výzkumu a vývoje TREND je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program spadá pod Národní programy.

K čemu je dotace určena?

 • Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majektu - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace?

 • Dotace až 70 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotace žádat?

 • Program TREND je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže je naplánováno na květen 2019

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky