„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Služby

Okruh 7 Identifikace vhodného dotačního titulu Příprava kompletní žádosti Zpracování výběrových řízení na klíč Podpora při realizaci projektu Okruh 12 Analýza projektového záměru Zpracování všech relevantních příloh žádosti Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí Monitoring a projektové řízení Poradenství ve fázi udržitelnosti Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Identifikace vhodného dotačního titulu

Vaše záměry a nápady prodiskutujeme, vyhodnotíme jejich relevantnost a vybereme nejvhodnější dotační tituly. Budeme Vás průběžně informovat o nových možnostech odpovídajících Vašim potřebám a možnostem.

Příprava kompletní žádosti

Společně si odsouhlasíme správnost dotačního záměru a můžeme začít s přípravou žádosti. Zpracujeme Váš projektový záměr pro potřeby příslušného dotačního titulu včetně předpokládaného rozpočtu a harmonogramu projektu.

Zpracování výběrových řízení na klíč

Zajistíme zpracování kompletních výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle Pravidel příslušného operačního programu. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace. Pokud není výběrové řízení realizováno v souladu s pravidly, hrozí krácení či úplně vracení poskytnuté dotace.

Podpora při realizaci projektu

Pro úspěšné vedení projektu podle pravidel je nezbytné správně nastavit monitorovací procesy při realizaci projektu. Pomůžeme Vám vše nastavit tak, aby nedošlo k případnému krácení dotace či jejímu neproplacení na základě chybně vedených procesů ve fázi realizace projektu.

Analýza projektového záměru

Máte nápad, myšlenku či přímo rozpracovaný podnikatelský záměr, ale nejste si jisti, zda pro něj existuje vhodná možnost podpory? Kontaktujte nás.

Zpracování všech relevantních příloh žádosti

Připravíme kompletně všechny potřebné přílohy tak, aby bylo možné projektovou žádost předložit včas a v odpovídající kvalitě. Díky našim zkušenostem ušetříte čas a práci při přípravě žádosti a výrazně zvýšíte její šance na úspěch.

Pomoc při řešení případných námitek či nesrovnalostí

Všechny žádosti zpracováváme s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu. Pokud je však na základě výzvy řídícího orgánu potřeba předloženou žádost doplnit či doložit další doplňující dokumenty, vše zajistíme v souladu s požadavky.

Monitoring a projektové řízení

Schválenou žádostí proces nekončí. Klíčem k úspěšnému vyčerpání dotace je správná realizace projektu. V rámci After care služeb se postaráme, aby byly dodrženy všechny podmínky a nehrozilo tak riziko sankcí či úplného odebrání dotace.

Poradenství ve fázi udržitelnosti

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili.

Pomoc ve fázi udržitelnosti projektu

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili. Auditorské služby pro potřeby projektů zahrnují činnosti jako je revize správnosti a ucelenosti elektronických a listinných podkladů, kontrola správnosti v souladu s příslušnou metodikou, analýzu a zpracování závazně platných postupů ve fázi udržitelnosti projektu.

ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU A IDENTIFIKACE VHODNÉHO DOTAČNÍHO TITULU

Máte nápad, myšlenku či přímo rozpracovaný podnikatelský záměr, ale nejste si jisti, zda pro něj existuje vhodná možnost podpory? Kontaktujte nás a společně Vaše záměry prodiskutujeme, vyhodnotíme relevantnost záměrů a vybereme vhodný dotační titul. A budeme Vás průběžně informovat o nových možnostech odpovídajících Vašim potřebám a možnostem.

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI VČETNĚ RELEVANTNÍCH PŘÍLOH

Jestliže si společně odsouhlasíme námi vybraný dotační titul, můžeme začít s přípravou žádosti. Zpracujeme Váš projektový záměr pro potřeby příslušného dotačního titulu včetně předpokládaného rozpočtu a harmonogramu projektu. Připravíme kompletně všechny potřebné přílohy tak, aby bylo možné projektovou žádost předložit včas a v odpovídající kvalitě. Díky našim zkušenostem ušetříte čas a práci při přípravě žádosti a výrazně zvýšíte její šance na úspěch.

POMOC PŘI ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NÁMITEK ČI NESROVNALOSTÍ

Všechny žádosti zpracováváme s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu. Nicméně někdy je potřeba na základě výzvy řídícího orgánu předloženou žádost doplnit či doložit další doplňující dokumenty. Samozřejmostí pro nás je řešit tyto připomínky v souladu s požadavky.

PODPORA PŘI REALIZACI PROJEKTU

Schválenou žádostí proces získání dotace nekončí. Klíčem k úspěšnému vyčerpání dotace je i správná realizace projektu dle předem stanovených podmínek. V rámci After care služeb se postaráme, abyste všechny podmínky v rámci procesu realizace řádně, včas a v odpovídající kvalitě dodrželi a nehrozilo tak riziko sankcí či úplného odebrání dotace.  Pomůžeme vám při administraci výběrových řízení, vypracování zpráv všech typů, vypracování žádostí o platbu, podpoříme Vás při kontrolních návštěvách řídících orgánů.

POMOC VE FÁZI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Byli jste úspěšným žadatelem, nyní jste ve fázi udržitelnosti projektu a nejste si zcela jistí, zda jste na nic nezapomněli, dodrželi všechny podmínky nebo jen chcete vědět, co vše Vás ještě čeká? Naše služby auditu projektů Vám zajistí potřebnou jistotu a ucelený přehled všeho, co je třeba, abyste Váš projekt zdárně dokončili. Auditorské služby pro potřeby projektů zahrnují činnosti jako je revize správnosti a ucelenosti elektronických a listinných podkladů, kontrola správnosti v souladu s příslušnou metodikou, analýzu a zpracování závazně platných postupů ve fázi udržitelnosti projektu.

ZPRACOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA KLÍČ

Zajistíme Vám zpracování kompletních výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách, podle Pravidel příslušného operačního programu. Včetně administrace procesu výběrového řízení. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace. Pokud není výběrové řízení realizováno v souladu s pravidly, hrozí krácení či úplně vracení poskytnuté dotace.

MONITORING A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pro úspěšné vedení projektu podle pravidel pro realizaci je nezbytné správně nastavit procesy, harmonogram, aktivity a vše monitorovat za účelem bezchybné realizace projektu. Pomůžeme Vás vše nastavit tak, aby nedošlo k případnému krácení dotace či jejímu neproplacení na základě chybně vedených procesů ve fázi realizace projektu.

 

OWEyMDFhZ