„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Od roku 2005 stát umožňuje nepřímou podporu pro podniky formou odčitatelných položek na výzkum a vývoj (VaV). Přesto o této možnosti mnoho podniků neví. Netuší, že mohou mít projekt VaV. Obávají se rizika spojeného s neuznáním odčitatelné položky. Přitom se s pomocí našich odborníků mohou do firem vrátit významné částky.

O CO SE JEDNÁ?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely;
 • podruhé pak právě v rámci odčitatelné položky od základu daně.

KDO JI MŮŽE VYUŽÍT?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, celá ČR vč. Prahy:

 • automobilový průmysl;
 • strojírenství;
 • elektrotechnika;
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.);
 • stavebnictví;
 • chemický průmysl a farmacie;
 • energetika;
 • potravinářský průmysl;
 • plastikářský a gumárenský průmysl;
 • projektování + inženýring;
 • letecký a kosmický průmysl;
 • textilní průmysl;
 • apod.

 JAKÉ VÝDAJE SE MOHOU ODEČÍST? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně odvodů.
 • Materiálové náklady.
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku.
 • Nákup služeb od vysokých škol a výzkumných organizací (seznam zde).
 • Další provozní náklady (energie atd.).

VÝHODY?

 • Odečet 2x ze základu daně za 1 účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů.
 • Odečet až 3 roky zpětně.
 • Uplatnění odečtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV.
 • Nezáleží na velikosti podniku.
 • Podniky na území ČR včetně Prahy!
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti (neprojeví se ve výkazu zisku a ztrát).

NA CO SE ZAPOMÍNÁ?

 • Mnoho firem ani neví, že odčitatelná položka na VaV existuje.
 • Firmy netuší, že mohou mít projekt VaV (rozdílný od přímé podpory - dotace).
 • Komplikovanost posuzování odčitatelné položky na VaV z hlediska uznatelnosti.

 NA CO SI DÁT POZOR?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 1. ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu);
 2. vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.
S NÁMI SE ODPOČTŮ NEBUDETE BÁT

PROČ?

 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejné podpory pro oblast VaV.
 • Mnoho úspěšně zpracovaných projektů VaV.
 • Odborná, technická a ekonomická síla společnosti.
 • Vlastní účetní a daňová divize.
 • Prvotřídní a profesionální služby s lidským přístupem.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Zajistíme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Zajistíme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem ohledně odčitatelných položek.

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ NAŠICH KLIENTŮ

Soubory ke stažení

ZAUJALO VÁS?

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost odčitatelné položky na VaV pro Váš záměr. Volejte 800 151 111.

 

ODg3NW