„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

30. 11. 2018 │ Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Příjem žádostí může skončit ještě před plánovaným ukončením. Jaký typ projektů dotace podporuje?

Program "Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití" spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Cílem je regenerovat území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield. Využití těchto objektů pak má být nepodnikatelského charakteru a objekty mají sloužit pro širokou veřejnost.

Co je brownfield?

Jedná se o nemovitost (pozemek, objekt, areál):

 • která je dostatečně nevyužívána, je zanedbána nebo dokonce kontaminována;
 • kterou nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace;
 • která vznikla jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity.

K čemu je dotace určena?

 • Revitalizace a rekonstrukce:
  • obnova brownfieldu, přičemž k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití;
  • součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů. 
 • Revitalizace:
  • obnova brownfieldu, přičemž k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně vč. možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku;
  • součástí podpořeného projektu může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny;
  • výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké veřejnosti).

Výše dotace?

Minimální dotace činí 300 tis. Kč. Maximální dotace činí 30 mil Kč.

 • Sídla do 3 000 obyvatel dotace do výše 70 %
 • Sídla od 3 001 do 10 000 obyvatel dotace do výše 60 %
 • Sídla nad 10 001 obyvatel dotace do výše 50 %
 • Kraje do výše 50 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce a kraje

grantEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

NWNmYmZjY