„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

28. 3. 2019 │ Dotace na provozování vědeckotechnických parků

Již zítra začne příjem žádostí o dotaci Služby infrastruktury.

Program Služby infrastruktury (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK) je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem.

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím:
  • osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce (inovativní malé a střední podniky);
  • režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
  • nákupu externích služeb poradců a expertů;
  • marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt).

Výše dotace?

  • Dotace 75-100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

  • Program Služby infrastruktury je určen pro právnické osoby, které působí nebo budou působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru.
  • Podnikatelský subjekt může být ze 100 % vlastněn veřejným sektorem.
  • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Přijem žádostí probíhá do 30. 6. 2019

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr: VOLEJTE 800 151 111

 

NjJhYWEz