„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

27. 6. 2019 │ Dotační příležitost pro hotely, wellness a lázně

Nyní je vyhlášena dotace, která tu roky nebyla. Využijete této šance?

K čemu je dotace určena?

Dotace je určená na tyto nemovitosti:

 • hotel;
 • lázně;
 • wellness;
 • penzion
 • restaurace.

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí
 • pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě;;
 • modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn);
 • instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla;
 • pořízení obnovitelných zdrojů energie pro účely vlastní spotřeby podniku;
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (náhrada zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy jako je např. LED osvětlení);
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;
 • pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku;
 • rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností;
 • pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností;
 • zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení.

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 500 tis. Kč až do maximální výše 15 mil. EUR.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • malé firmy (do 49 zaměstnanců) – až 50 %;
 • střední firmy (do 249 zaměstnanců) – až 40 %;
 • velké firmy (nad 250 zaměstnanců) – až 30 %.

Procentuální výše podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení:

 • malé firmy (do 49 zaměstnanců) – až 50 %;
 • střední firmy (do 249 zaměstnanců) – až 40 %;
 • velké firmy (nad 250 zaměstnanců) – až 30 %.

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie je určen pro podniky všech velikostí působící v cestovním ruchu. 

NDdjMjZ