„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

27. 3. 2019 │ OPPIK a zjednodušení administrace?

V jakém případě nebude od žadatelů o dotaci vyžadován elektronický podpis? A kdy se změna projeví?

Změna vzejde v platnost od 11. 3. 2019 a od žadatele o dotaci nebude vyžadován elektronický podpis u Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a Dodatku k Rozhodnutí (DOD).

"RoPD/DOD budou odsouhlaseny formou depeše a následně předány řídicímu orgánu, který zajistí elektronický podpis Poskytovatele dotace. Elektronicky podepsaný dokument RoPD/DOD bude nahrán do MS2014+ na záložku právního aktu příslušného projektu. Rozhodnutí ani dodatek již nebudou zasílány do datových schránek ani poštou." Citace ze stránek MPO.

 

YWViMWRh