„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

15. 5. 2019 │ Kdy začne příjem žádostí o dotace na obecní byty?

Chce Vaše obec postavit sociální byty nebo nájemní byty pro středně příjmové skupiny?

K čemu je určen dotačně-úvěrový program Výstavba pro obce?

 • Výstavba tzv. dostupných bytů, tj. obecních nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje, např. učitelé, lékaři, zdravoitní sestry apod.)
 • Výstavba obecních sociálních nájemních bytů
 • Základní podmínkou dotace je, aby v lokalitě výstavby docházelo k tzv. „sociálnímu mixu“. Pokud by tedy v důsledku projektu mělo docházet k segregaci cílových skupin, dotace projekt nepodpoří

Forma podpory?

 • Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů
 • V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry: úrok bude stanoven po celou dobu splatnosti jako fixní a bude se odvíjet od výše sazby EU

Kdo může o dotace a úvěry žádat?

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

Kdy program Výstavba pro obce začíná?

 • Vyhlášení výzvy se očekává 20. 5. 2019

grantEX poradí

 • Lákají Vás obecní byty pro středně příjmové skupiny či pro klíčové profese? V tom případě bude umožněna kombinace dotace s nízkoúročeným úvěrem, který Vám nabídne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), případně můžete využít komerční úvěr nebo vlastní zdroje obce.
 • U projektů sociálních bytů se dotace vyšplhá až k 100 % uznatelných nákladů.
 • Obce se samy rozhodnou, jaký typ bytů budou preferovat.

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

 

MTczNzU