„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

10. 12. 2018 │ Dotace Průmysl 4.0

Dneska byly vyhlášeny podmínky dotace podporující průmysl 4.0. Kdy můžete předkládat své žádosti o dotace? A na jak vysokou dotaci dosáhnete?

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a to prostřednictvím digitální transformace. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

  • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení
  • Propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu
  • Není podporována prostá obnova stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Výše dotace?

  • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 až 20 mil. Kč
  • Malý podnik – dotace až 45 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik – dotace až 35 % ze způsobilých výdajů

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

ZGE4ZGNm