„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Kdo jsme

Společnost grantEX s.r.o. je přední českou poradenskou společností v oblasti dotací a veřejné podpory obecně. Klientům poskytujeme prvotřídní a profesionální služby s garancí. Cílem je pro nás dlouhodobá strategická spolupráce. Díky osobnímu a profesionálnímu přístupu jsme vyhledávaným a ceněným partnerem. Zaměřujeme se zejména na dotace a veřejnou podporu v oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje, životního prostředí, energetiky, lidských zdrojů. Našimi klienty jsou podnikatelské subjekty i veřejný sektor. S námi Vám dotace neutečou.

 

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

  • Vstupní dotační analýza
  • Adresné dotační poradenství
  • Kompletní zpracování žádostí
  • Administrace výběrových řízení
  • Projektový management a monitoring
  • Audity, studie, analýzy
  • Poradenství v oblasti využitelnosti finančních nástrojů

 


Společnost grantEX s.r.o. je příjemcem dotace z evropských fondů.

Projekt: Testování SW pro komunikaci se zákazníky a projektové řízení je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je Testování a ověření funkčnosti vyvinutého SW pro komunikaci se zákazníky a projektové řízení. Zavedení software pro komunikaci se zákazníky a projektové řízení, povede k zásadní časové úspoře, minimalizaci chybovosti při jednotlivých úkonech v rámci procesu přípravy a administrace dotačních žádostí, zefektivnění komunikace s klienty a zvýšení bezpečnosti citlivých dat.

 

YWYxMDI5O