„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro veřejný sektor

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

AKTIVNÍDO 18. 12. 2020

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Dotace na zateplení obvodového pláště budovy, na výměnu otvorových výplní, na systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na instalaci solárních panelů a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 1. 2019

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace na stavební práce vč. nákupu pozemků, staveb, herních prvků a úpravy venkovního prostranství apod.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2020

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

AKTIVNÍDO 20. 11. 2018

Dotace na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.

AKTIVNÍDO 23. 1. 2019

Dotace podporuje likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí a to především kvality či množství podzemních vod nebo dokonce ohrožení zdraví či života obyvatel.

AKTIVNÍDO 20. 12. 2019

Dotace Emise ze stacionárních zdrojů chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

AKTIVNÍDO 1. 2. 2019

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
MmQ4NWZkM