„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro firmy

Potenciál

Dotace Potenciál pomůže s vytvořením nebo rozvinutím kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

AKTIVNÍDO 3. 1. 2019
Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace Aplikace je určena pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

AKTIVNÍDO 17. 12. 2018
Inovace - Patent

Dotace Inovace - Patent je zaměřena na podporu podnikatelů, kteří chtějí uchránit své duševní vlastnictví, výsledky výzkumu a vývoje, atp.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2018
Partnerství znalostního transferu

Dotace Partnerství znalostního transferu podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

AKTIVNÍDO 14. 12. 2018
Inovační vouchery

Dotace Inovační vouchery je zaměřena na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem zahájení nebo zvýšení intenzity vlastních inovačních aktivit v podniku což má zvýšit konkurenceschopnost podniků.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2018
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019
Dotace pro startupy

Je spousta start-upů, které netuší, že už i oni jsou relevantními žadateli o dotace ze státních i evropských fondů! Prvním krokem je, aby start-up měl alespoň 2 uzavřená účetní období. Žádejte o dotace, nezůstaňte pozadu!!

AKTIVNÍ
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NzE0NDI