„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Dotace pro firmy

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

AKTIVNÍ16. 7. 2019

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

AKTIVNÍDO 15. 1. 2020

Dotace na rekonstrukci výrob používajících nebezpečné chemické látky, dále na rekonstrukci chladících zařízení či skladů s nebezpečnými látkami a také na pořízení průmyslových čistíren odpadních vod a další.

AKTIVNÍ

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

AKTIVNÍdo 2.10.2019

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

AKTIVNÍDo 31. 10. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Nebo byste rádi začali, pokud Vám s financováním pomůže dotace? 

AKTIVNÍDO 02. 12. 2019

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

AKTIVNÍDO 31.10.2019

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

AKTIVNÍDO 30. 9. 2019

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

AKTIVNÍOD 1. 7. 2019

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

CHYSTÁ SE1. 7. 2019

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

CHYSTÁ SEV ČERVENCI 2019

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SENA PODZIM 2019

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

CHYSTÁ SE2. 3. 2020

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
OGJmY