„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Úspory energie - FVE

 

Program Úspory energie – FVE (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání a to prostřednictvím pořízení a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu investic souvisejících s instalací fotovoltaických systémů s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Prostředky z dotace je možné využít na:

 • stavební práce nezbytné pro realizaci projektu;
 • výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny;
 • pořízení a instalace systémů FVE včetně akumulace energie (akumulátorů);
 • náklady na tvorbu projektové dokumentace. 

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 300 tis. až 100 mil. Kč
 • Malé podniky – dotace až 80 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podniky – dotace až 70 % ze způsobilých výdajů
 • Velké podniky – dotace až 60 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie – FVE je určen pro podnikatelské subjekty – malé, střední i velké podniky.

Dotaci není možné využít pro:

 • komerční turistická zařízení, jako jsou hotely, volnočasová zařízení, lázně či restaurace
 • bytové domy, rodinné domy a veřejné budovy

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

grantEX poradí

 •  KLIENTOVA CESTA K ZÍSKÁNÍ DOTACE NA SOLÁRNÍ PANELY: VÍCE ZDE 

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Pořízený fotovoltaický systém podpořený programem MUSÍ mít maximální instalovaný výkon 1 MWp umístěný v rámci jednoho energetického hospodářství.
 • V případě uplatnění dotace rovněž na akumulaci NESMÍ kapacita akumulátoru překročit hodnotu 5Kwh/kW instalovaného výkonu.
 • Pořízený fotovolatický systém MUSÍ být instalován na střešní konstrukci či obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství.
 • Budovy, na které je systém instalován, MUSÍ mít pevný základ a být evidované v katastru nemovitostí.
 • Pořízený systém FVE s/bez akumulace MUSÍ být používat primárně pro vlastní spotřebu podniku (do distribuční či přenosové sítě nelze odevzdat více než 20% roční výroby el.).
 • Projekt NESMÍ být realizován na pozemku, na kterém stojí stavba se způsobem využití jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům anebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVEJTE vše na poslední chvíli – připravenost žadatele hraje v tomto programu klíčovou roli.
 2. Dobře si promyslete svůj záměr a porovnejte jeho soulad s podmínkami programu.
 3. Budete potřebovat projektanta – projektová dokumentace je jednou z povinných příloh a je současně zdrojem pro kvalitní přípravu projektové žádostí.
 4. Budete potřebovat energetického auditora – energetický posudek (zajistíme) je jednou z povinných příloh, jeho výstupy slouží pro hodnocení projektové žádosti.
 5. Nechte si rovněž zpracovat položkový rozpočet – opět se jedná o povinnou přílohu a navíc časově náročnější přílohu.  
 6. Připravte všechny ostatní přílohy k žádosti a podejte včas projektovou žádost. 
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
OTRlMWUyMj