„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

TREND

 

Program Podpory výzkumu a vývoje TREND je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program má na starost Technologická agentura ČR (TA ČR).

K čemu je dotace určena?

Z jakých technologických oblastí musí projekt vycházet, aby byl podpořen z dotace TREND?

1. Výrobní technologie

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

2. Digitální technologie

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

3. Kybernetické technologie

 • Zabezpečení a konektivita

Jaký alespoň 1 z výsledků musí projekt vyprodukovat, aby mohl být podpořen dotací TREND?

 • Software
 • Prototyp, funkční vzorek
 • Užitný vzor, průmyslový vzor
 • Ověřená technologie, poloprovoz
 • Patent či metodika budou akceptovány za předpokladu, že v projektu nepůjde o jediný druh výsledku, ale bude v kombinaci s výše jmenovanými druhy výsledků

 

Jaké aktivity lze financovat v rámci dotace TREND?

 • Osobní náklady
 • Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení
 • Výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.
 • Provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotace žádat?

 • Dotace TREND je určena pro všechny firmy, které řeší projekt buď samostatně, anebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Dotace TREND podpoří i firmy, které teprve chtějí nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity na pravidelné bázi.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy se očekává v květnu - červenci 2020
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
ODllODc0