„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

TREND

 

Program Podpory výzkumu a vývoje TREND je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program spadá pod Národní programy.

K čemu je dotace určena?

 • Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace?

 • Dotace až 70 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotace žádat?

 • Program TREND je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na květen 2019

grantEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Dobře promyslet svůj záměr a ověřit jeho soulad s podmínkami výzvy.
 3. Učinit potřebné kroky pro zajištění spolupráce s výzkumnou organizací.
 4. Dobře promyslet rozpočtovou stránku projektu - rozpočet uvedený v žádosti vytváří závazný finanční rámec pre celou dobu realizace projektu.
 5. Zajistit přípravu návrhu projektu jako povinné přílohy k žádosti, který je současně hlavním zdrojem pro věcné hodnocení projektu. Jeho kvalita tedy zásadně ovlivňuje možnost získání či nezískání dotace.
 6. Připravit všechny povinné přílohy k žádosti.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
MTUzZGZ