„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Technologie (Začínající podnikatelé)

 

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých podnikatelů, kteří chtějí uskutečnit své podnikatelské záměry a umožňuje pořízení nových strojů a zařízení včetně souvisejícího software. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Příklady dotace na technologie: Pořízení nových strojů, zařízení a vybavení

 • Pásové rypadlo
 • Kráčivé rypadlo
 • Pásový nakladač
 • Pásový dozer
 • Pásový jeřáb
 • 3D nivelace používané na bagrech, grejdrech a dozerech formou dodatečné montáže
 • Finišer
 • Vibrační válec (válcovačka)
 • Stacionární betonárka
 • Mobilní betonárka
 • Stacionární drtička odpadu
 • Mobilní drtička odpadu
 • Stacionární či mobilní třídicí a drtící stroje na stavební materiál
 • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže
 • Profilovací linka včetně montáže
 • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně
 • Nářadí, stříkací pistole
 • 3D měřící stroj
 • Regálové systémy

Příklady dotace k pořízení patentů, licencí a software nezbytných pro zajištění funkčnosti těchto strojů a zařízení

 • Software k nově pořizovaným PC
 • MS Office, PDF Creator apod.
 • CAD/CAM systémy
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu
 • ERP systémy včetně CRM apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 450 tis. až 1 mil. Kč
 • Dotace až 45% ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně)

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí bude spuštěn 28. 1. 2019

grantEX poradí

 • Zásadní podmínkou dotace na stroje je, aby stroj neměl SPZ. Stroje nesmí být způsobilé pro jízdu na pozemní komunikaci, anebo musí mít takové technické prvky, které neumožňují pohyb na pozemní komunikaci. Na zakázku je vždy převeze nakladač.
 • Ideálním nákupem je stroj v hodnotě 2,2 mil. Kč. Při této částce získáte maximální dotaci 1 mil. Kč. Co se stane, když bude investice do stroje vyšší než zmiňovaných 2,2 mil. Kč? V podstatě vůbec nic. Maximálně poskytnutá dotace je 1 mil. Kč a to nezávisle na výši investice. U vyšších investic tak úměrně klesá procento získané podpory.

Jak postupovat?

 1. NENECHÁVEJTE vše na poslední chvíli – připravenost žadatele hraje v tomto programu klíčovou roli.
 2. Dobře si promyslete svůj záměr a porovnejte jeho soulad s podmínkami programu.
 3. Připravte všechny přílohy k žádosti a podejte včas projektovou žádost. 
800 151 111
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
MmZhM