„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Technologie (Průmysl 4.0)

 

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a to prostřednictvím digitální transformace, tzn. implementace konceptu průmysl 4.0. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení: není podporována prostá obnova stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace
 • Propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu
 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie (měřicí přístroje, skenery, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě apod.)

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 až 20 mil. Kč
 • Malý podnik – dotace až 45 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik – dotace až 35 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí bude spuštěn 11. 3. 2019

grantEX poradí

Jak postupovat?

 1. NENECHÁVEJTE vše na poslední chvíli – připravenost žadatele hraje v tomto programu klíčovou roli.
 2. Dobře si promyslete svůj záměr a porovnejte jeho soulad s podmínkami programu.
 3. Připravte všechny přílohy k žádosti a podejte včas projektovou žádost.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
NThjZD