„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Technologie (Průmysl 4.0)

 

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a to prostřednictvím digitální transformace, tzn. implementace konceptu průmysl 4.0. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení: není podporována prostá obnova stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace
 • Propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu
 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie (měřicí přístroje, skenery, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě apod.)

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 až 40 mil. Kč
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – dotace až 45 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik (do 249 zaměstnanců) – dotace až 35 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky
 • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019

grantEX si poradí

 1. S dotacemi na technologie máme bohaté zkušenosti
 2. Vypracujeme žádost o dotaci od A do Z
 3. Dosahujeme až 100% úspěšnosti

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. KONTAKTUJTE NÁS ještě dnes.
 3. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami dotace.
 4. Je potřeba zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
MGRiNWQy