„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

Program Technika a technologie pro lesní hospodářství je určen na podporu investic zaměřených na rozvoj lesních oblastí prostřednictvím poskytování podpory na příslušné stroje a technologie. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení strojů a technologií, které jsou třeba pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
 • Pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků
 • Pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním
 • Pořízení strojů a technologií pro lesní školkařskou činnost

Výše dotace?

 • Dotace 50 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické a právnické osoby podnikající v lesnictví
 • Obce a jejich svazky
 • Lesní podniky vysokých škol
 • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na podzim 2019

grantEX si poradí

 1. S dotacemi na stroje máme bohaté zkušenosti
 2. Vypracujeme žádost o dotaci od A do Z
 3. Dosahujeme až 100% úspěšnosti

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. KONTAKTUJTE NÁS ještě dnes.
 3. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami dotace.
 4. Je potřeba zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
YjcxZ