„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Potenciál

 

Program Potenciál (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení strojů, zařízení, HW, sítí, práv duševního vlastnictví či dalšího potřebného výzkumného vybavení
 • Pořízení pozemků či budov

Výše dotace?

 • Dotace 2-30 mil. Kč
 • Dotace 50 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky, které již realizují vlastní průmyslový výzkum nebo uvažují o jeho zahájení.
 • Velké podniky za předpokladu, že:
  • projekt má významný pozitivní dopad na životní prostředí: projekt se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči klimatickým změnám;
  • hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým či středním podnikem a to na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na září 2019

grantEX poradí: 100% úspěšnost v předchozí výzvě

 • ​K DOTACI POŘÁDÁME SÉRII BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ: VÍCE ZDE

 • NÁŠ KLIENT A JEHO ÚSPĚCH U DOTACE APLIKACE. ČTĚTE  ZDE

 • JAK SE ZORIENTOVAT V DOTACÍCH NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? ČTĚTE ZDE

 • 5 DOTACÍ NA NOVÉ STROJE - A NEJEN DO VÝROBY? KDY, KDE A ZA JAKÝCH PODMÍNEK?  ČTĚTE ZDE

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemisídla své pobočky.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Nájemní smlouva MUSÍ být na dobu realizace projektu a na minimálně 5 a více let od předpokládaného data ukončení projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit podnikatelský záměr.
 • Žadatel MUSÍ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
MmI2ZDI5Mj