„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Materiálové a energetické využití odpadů

 

Program Materiálové a energetické využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

K čemu je dotace určena?

 • Nákup strojů:
  • linka na mletí, praní a sušení PE fóliových materiálů (dopravníkový pás, nožový mlýn, sedimentační vana s česly, čistička, předávací odvodňovací šnek, ždímací šnek, aglomerátor + silo, regranulační linka);
  • manipulační technika (vysokozdvižný vozík, rypadlo apod.);
  • a mnoho dalšího.
    
 • Dotace umožňuje i rekonstrukce recyklačních závodů. Kromě pořízení techniky tak můžete uplatnit náklady na stavební úpravy, které souvisí s cílem příslušného projektu (např. betonové zdi v případě deponie, úprava areálu či stavební úpravy na instalaci linky na mletí, praní a sušení PE fóliových materiálů).
 • Dotace podpoří i projekty zajišťující nakládání se zdravotnickým odpadem.

 

 • Dotace není určena např. k recyklaci těchto typu odpadů
  • sklo;
  • stavební a demoliční odpad;
  • vraky vozidel;
  • kovy;
  • nebezpečný odpad (tzn. odpad nebezpečný pro zdraví, pro životní prostředí či nebezpečný z podstaty fyzikální či chemické);
  • odpady skupiny 16 dle Katalogu odpadů (katalog odpadů naleznete ZDE https://www.katalogodpadu.cz/);
  • nebudou podporovány kompostárny a jiná zařízení, ve kterých bude probíhat kompostování (aerobní proces), případně anaerobní biodegradace biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05 (katalog odpadů naleznete ZDE).

Výše dotace?

 • Vaše minimální investice projektu musí začínat na 500 tis. Kč bez DPH. Při výši dotace do 200 000 EUR bez DPH je výše podpory až 85%, nad tuto částku pak 45%.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Materiálové a energetické využití odpadů je určen pro subjekty, které odpad již recyklují, nebo s tím teprve chtějí začít.
 • U firmy s historií budou úředníci ověřovat finanční zdraví. Naproti tomu v případě nové firmy úředníci hospodaření firmy neřeší. S dotací nezafinancujete výstavbu, respektive nákup provozovny určené k recyklaci. Na druhou stranu si můžete takový „zajetý“ objekt pronajmout.
 • Subjekty, které zajišťují nakládání se zdravotnickým odpadem.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí právě probíhá

grantEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
NDk1ND