„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Inovace - Inovační projekt

 

Program Inovace – Inovační projekt (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uvést do výroby či na trh nové nebo inovované výrobky. Program mohou využít také podnikatelé, kteří chtějí zavádět inovace v oblastech výrobních procesů. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Dotace Inovace je určená k tomu, abyste uvedli do ostré výroby inovované produkty, které jste:

 • buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem;
 • nebo jste k těmto produktům získali práva (technologická řešení, výrobní postup, patenty, licence apod.) od jiného subjektu, který daný produkt vyvinul.

Program Inovace Vám dává jedinečnou šanci, jak získat dotaci na pořízení nezbytného vybavení, díky kterému konečně začnete vyrábět výstupy svého bádání. Zhodnoťte Vaše know-how!

Příklady dotace na technologie:

 • frézovací CNC stroj;
 • vstřikovací lis;
 • výrobní linka;
 • průmyslový robot;
 • soustruh;
 • bruska na plocho;
 • tig AC/DC svářečka s chlazením;
 • různé nástroje a držáky nástrojů;
 • zařízení na dělení materiálu;
 • manipulační technika.

Výše dotace?

 • Dotace 1-40 mil. Kč
 • Malé podniky až 45 %
 • Střední podniky až 35 %
 • Velké podniky až 25 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Inovace je určen pro malé, střední podniky i velké podniky

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na září 2019

grantEX poradí: 100% úspěšnost v předchozí výzvě

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Je NUTNÉ předložit podnikatelský záměr.
 4. Je NUTNÉ předložit dokumentaci prokazující ukončený výzkum.
 5. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu (pokud projekt zahrnuje stavební práce), pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 6. V případě stavebních prací zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 7. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
MjE0M2Y