„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Aplikace

 

Program Aplikace (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

 • Osobní náklady – zejména mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního personálu nezbytného pro účely projektu
 • Náklady smluvního výzkumu
 • Vybrané provozní náklady – zejména materiál
 • Nástroje, přístroje a vybavení pouze formou odpisů po dobu, kdy byly využity pro účely realizace projektu
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • Náklady na poradenské služby, které využijete pouze pro účely projektu
 • Náklady ostatní režie související s projektem

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1-40 mil. Kč.
 • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích projektu musí být minimálně 50 %.
 • Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu nutná.

Procentuální výše podpory pro projekty průmyslového výzkumu

 • Malé podniky – až 70 % (až 80 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 60 % (až 75 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 50 % (až 65 % v případě účinné spolupráce)

Procentuální výše podpory pro projekty experimentálního vývoje

 • Malé podniky – až 45 % (až 60 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 35 % (až 50 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 25 % (až 40 % v případě účinné spolupráce)

Kdo může o dotace žádat?

Program Aplikace je určen pro podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014).

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší je naplánováno na září 2019

grantEX poradí: 100% úspěšnost v předchozí výzvě

 • ​K DOTACI POŘÁDÁME SÉRII BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ: VÍCE ZDE

 • NÁŠ KLIENT A JEHO ÚSPĚCH U DOTACE APLIKACE. ČTĚTE ZDE

 • JAK SE ZORIENTOVAT V DOTACÍCH NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? ČTĚTE ZDE

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.
 • Je NUTNÉ předložit návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu.
 • Žadatel MUSÍ předložit vyplněný formulář finanční analýzy, a to i za partnery.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
YmNmZjhhZm