„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro firmy

Dotace Nemovitosti podporuje rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield.

AKTIVNÍDO 22. 5. 2019

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

AKTIVNÍDO 29. 4. 2019

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

AKTIVNÍDO 15. 1. 2020

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

AKTIVNÍDO 13. 6. 2019

Dotace na výměnu starých strojů za nové.

AKTIVNÍDO 29. 4. 2019

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).

AKTIVNÍDO 28. 5. 2019

Program ICT a sdílené služby podporuje firmy, které se zabývají vývojem software či služby outsourcingu.

AKTIVNÍDO 28. 5. 2019

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů. Dotace mimo jiné pomůže s výstavbou, rekonstrukcí a modernizací malých vodních elektráren.

AKTIVNÍDO 29. 3. 2019

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

AKTIVNÍDO 31. 3. 2019

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

AKTIVNÍDO 30. 5. 2019

Dotace na ověření komerčního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před jejich možným uplatněním v praxi. Dotace na mzdy atd.

AKTIVNÍDO 6. 5. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

AKTIVNÍDO 30. 6. 2020

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Nebo byste rádi začali, pokud Vám s financováním pomůže dotace? 

AKTIVNÍDO 2. 12. 2019

Dotace na stavební práce vč. nákupu pozemků, staveb, herních prvků a úpravy venkovního prostranství apod.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2020

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

AKTIVNÍDO 30. 9. 2019

Dotace na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.

AKTIVNÍDO 23. 1. 2019

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace Emise ze stacionárních zdrojů chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Je spousta start-upů, které netuší, že už i oni jsou relevantními žadateli o dotace ze státních i evropských fondů! Prvním krokem je, aby start-up měl alespoň 2 uzavřená účetní období. Žádejte o dotace, nezůstaňte pozadu!!

AKTIVNÍ
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NWZjNTY