Dotace pro města a obce

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro města a obce
Zaměření
Programy
Určení

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Vodní nádrže

Dotace na výstavbu či obnovu malých vodních nádrží, dále na rekonstrukce, opravy či odbahnění rybníků a požárních nádrží.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Cyklostezky

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora dostupnosti služeb

Dotace na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRA

Dotace na výstavbu komunitních center, které poskytnou minimálně kulturní, sociální, environmentální a volnočasové aktivity.