Přehled dotací

Přehled dotací

Přehled dotací

PRO MĚSTA A OBCE

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

PRO MĚSTA A OBCE

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

PRO MĚSTA A OBCE

Stav
Zaměření dotace
Obory podnikání
Dotační programy
Velikost firmy

Bezpečnost dopravy - Chodníky

85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.

Zdroje pitné vody

Až 80% dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Cyklostezky

Až 90% dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Až 85% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Až 70% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Až 85% dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Posílení biodiverzity

Až 100% dotace na výdaje na výrobky a technologie, nákup nemovitosti, stavební práce a další služby přímo související s projektem. Podpory můžou využít Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty a další.

Silnice II. a III. třídy

Až 90% dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Dotace na využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Dotace na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností využití inovativních prvků.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

100% dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.