Dotace pro města a obce

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro města a obce
Zaměření
Programy
Určení

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zdroje pitné vody

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Energetické úspory v bytových domech

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRA

Dotace na výstavbu komunitních center, které poskytnou minimálně kulturní, sociální, environmentální a volnočasové aktivity.

Infrastruktura základních škol

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol. Dotace myslí i na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

Sociální bydlení

Dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Dotace na výstavbu, přístavbu a rekonstrukce.