Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze

Dotace na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.

Marketing

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Sociální podnikání

Dotace na vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku a na provozování sociálního podnikání.

Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice sloužící ke zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na investice za účelem pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky.

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Dotace na technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Partnerství znalostního transferu

Dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.