Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Sociální podnikání

Dotace na vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku a na provozování sociálního podnikání.

Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice sloužící ke zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů.

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Dotace na technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Nemovitosti

Dotace Nemovitosti podporuje rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

Marketing

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

Nemovitosti: Uhelné regiony

Dotace je určena pro malé a střední firmy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.