Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Technologie (Průmysl 4.0)

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

TREND

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Vysokorychlostní internet

Dotace na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Technologie COVID

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro firmy, které vyrábí nebo chtějí vyrábět zdravotnické prostředky a pomůcky účinně bránící šíření nákazy COVID19.

Inovace - Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Spolupráce - Technologické platformy

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

Zlepšit kvalit prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze

Dotace na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.