Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Technologie (Začínající podnikatelé)

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně).

Materiálové a energetické využití odpadů

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Delta

Dotace pro podporu zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

Dotace na mzdy, nájemné, služby expertů, hardware či software.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Inovace - Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Nemovitosti

Dotace Nemovitosti podporuje rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.