Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO FIRMY

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Spolupráce - Klastry

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

COVID - Nájemné

Dotace na nájemné provozoven pro maloobchodní činnost a poskytování služeb, které podnikatelé museli uzavřít v důsledku mimořádných krizových opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19.

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Dotace určená odbornému vzdělávání zaměstnanců s mírou podpory až 100 %.

Záruka COVID Plus

Úvěr EGAP přináší speciální program záruk na pomoc velkým firmám.

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.