Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Vysokorychlostní internet

Dotace na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR a tím mj. zvýšit konkurenceschopnost začínajících podnikatelů.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

Energetické úspory v bytových domech

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Proof of concept

Dotace na ověření komerčního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před jejich možným uplatněním v praxi. Dotace na mzdy atd.

Úspory energie - FVE

Dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Obnovitelné zdroje energie

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

Nemovitosti: Uhelné regiony

Dotace je určena pro malé a střední firmy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Úspory energie

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.