Přehled dotací

Přehled dotací

Přehled dotací

PRO FIRMY

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Úspory energie

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát.

Proof of concept

Dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

ICT a sdílené služby (Digitální podnik)

Dotace na hardware či software a poradenství.

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Vysokorychlostní internet

Dotace na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

Dotace na mzdy, nájemné, služby expertů, hardware či software.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.