Přehled dotací

Přehled dotací

Přehled dotací

PRO FIRMY

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy
Stav

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Úspory energie

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Doprava 2020+

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

Delta

Dotace pro podporu zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.