Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO FIRMY

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Dotace určená odbornému vzdělávání zaměstnanců s mírou podpory až 100 %.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

COVID - Nájemné

Dotace na nájemné provozoven pro maloobchodní činnost a poskytování služeb, které podnikatelé museli uzavřít v důsledku mimořádných krizových opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19.

Vysokorychlostní internet

Dotace na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Spolupráce - Technologické platformy

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát.

Proof of concept

Dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.