Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Technologie (Začínající podnikatelé)

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně).

Úspory energie

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Energetické úspory v bytových domech

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

Úspory energie - FVE

Dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Proof of concept

Dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.