DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE

Od roku 2012 jsme podali již více než 300 dotačních projektů zaměřených na úspory energie. Díky těmto mnohaletým zkušenostem se námi podané žádosti o dotace na úspory energie řadí mezi nejúspěšnější.

Dotace na obnovitelné zdroje

Dotace na technologie

Dotace na nemovitosti

 • Dotace na fotovoltaiky a solární panely 
 • Velkokapacitní baterie pro ukládání energie z OZE 
 • Malé vodní elektrárny 
 • Větrné elektrárny
 • Geotermální zdroje energie 
 • Výměna původních výrobních zařízení (strojů) za nová s výrazně nižší energetickou náročností
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Zateplení budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí
 • Rekonstrukce brownfieldů
 • Modernizace energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn) a osvětlení
 • Zavádění a modernizace systémů podporující hospodaření s energií
 • Instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu (zelené střechy a fasády, využití dešťové vody, procesy související s optimalizací vodního hospodářství)

Průběh získání dotace

1. Zpracování analýzy potenciálu úspor energii v podniku

 • Návrh konkrétních opatření, ekonomika projektu a nákladová efektivita projektu

 • Výpočet dosažené úspory energie, výpočet indikátoru snížení emisí CO2

2. Výběr vhodného dotačního programu

 • Analýza vašeho záměru
 • Doporučení a volba nejvhodnějšího dotačního titulu

3. Zpracování energetického posudku

 • Odborná analýza nezávislého energetického auditora

4. Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

 • Zpracování veškeré dokumentace a povinných příloh dle povinných podmínek
 • Odeslání žádosti o dotaci příslušné organizaci

5. Výběrové řízení na dodavatele

 • Pomoc s přípravou a procesem výběru vašich dodavatelů 

6. Realizace projektu

 • Období, po které je příjemce dotace povinen projekt zrealizovat dle časového, obsahového i finančního plánu uvedeného v žádosti o dotaci

7. Proplacení dotace

 • Finanční vypořádání dotace probíhá v jednom ze dvou možných režimů a to "EX POST", kdy je dotace příjemci zaslána až po úhradě výdajů projektu nebo "EX ANTE", v tomto režimu je dotace příjemci částečně či kompletně poskytnuta předem a terpve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu

8. Udržitelnost projektu

 • Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu, které nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety, po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu
 • Naši klientům pomáháme toto období úspěšně překonat a vyhnout se tak krácení či vrácení dotace

DOTAČNÍ PROGRAMY

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na instalaci nových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství, jako jsou fotovoltaické panely.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Úspory energie

Úspory energie

Až 45% dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání prostřednictvím zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí, pořízení technologií využívajících odpadní teplo a mnohého dalšího. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Úspory energie s EPC

Úspory energie s EPC

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

Úspory energie - FVE

Úspory energie - FVE

Dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Události, které by vás mohly zajímat:

ONLINE SEMINÁŘ: Jak snížit energetickou náročnost podniku – příklady z praxe!

ONLINE SEMINÁŘ: Jak snížit energetickou náročnost podniku – příklady z praxe!

ONLINE SEMINÁŘ ZDARMA: Zjistěte, jak úspěšně na úsporu energie ve vašem podniku.

ONLINE SEMINÁŘ: Modernizační fond - Jak nastavit energetické parametry dotačního projektu?

ONLINE SEMINÁŘ: Modernizační fond - Jak nastavit energetické parametry dotačního projektu?

Zveme vás na online seminář, kde se dozvíte, klíčové informace k modernizační fondu a jak nastavit energetické parametry dotačního projektu?

Proč řešit dotace na úspory energie s námi? 

Férovost

Připravujeme projekty, které mají smysl. V prvním kroku totiž nejdříve zpracováváme analýzu potenciálu úspor energií ve vašem podniku. Na základě této analýzy máte v ruce data týkající se ekonomiky vašeho projektu a dále vypočítaný potenciální bodový zisk projektu v hodnocení při žádosti o dotaci. Díky tomu mají naše projekty velmi vysokou úspěšnost a šetříme tak klientům jejich čas i peníze.

Komplexnost

Komplexnost služeb. Zajistíme vám nejen kompletní administraci dotačního projektu, ale dodáme také energetický posudek.

Zkušenosti

Máme za sebou více než 1700 úspěšně realizovaných projektů. Pomohli jsme například společnostem níže:

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

ZAUJALY VÁS DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Nebo nám zdarma zavolejte na 800 151 111