DOTACE NA FOTOVOLTAIKU

Díky námi podaným projektům naši klienti šetří na energii více než 100 mil. Kč ročně. Přidejte se k nim.

Na co mohu dotace využít:

 • Pořízení a instalace fotovoltaických panelů (FVE).
 • Pořízení systémů pro akumulaci elektrické energie. 
 • Stavební práce nezbytné pro realizaci projektu.
 • Související modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny.
 • Tvorba projektové dokumentace.

Dle programu výše dotace až 80 %.

Vše o fotovoltaice - přihlaste se zdarma:

ONLINE SEMINÁŘ: FVE pro firmy - praktické rady z realizace projektů i dotačních žádostí

ONLINE SEMINÁŘ: FVE pro firmy - praktické rady z realizace projektů i dotačních žádostí

Zveme vás na bezplatný online seminář, kde se dozvíte se, jak zvýšit energetickou soběstačnost vašeho podniku.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na fotovoltaické panely pro držitele licence v energetickém odvětví.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na instalaci nových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství, jako jsou fotovoltaické panely.

NPO – střešní FVE do 1 MWp

NPO – střešní FVE do 1 MWp

Až 50% dotace na transformaci průmyslu a přechod na čistší zdroje energie pomocí FVE (střešní do 1 MWp) včetně akumulace. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům na celém území České republiky.

Podívejte se, jak probíhá proces získání dotace:

1. Zpracování analýzy 

 • Návrh konkrétních opatření, ekonomika projektu a nákladová efektivita projektu.

 • Výpočet dosažené úspory energie, výpočet indikátoru snížení emisí CO2.

2. Výběr vhodného dotačního programu

 • Analýza vašeho záměru.
 • Doporučení a volba nejvhodnějšího dotačního titulu.

3. Zpracování energetického posudku

 • Odborná analýza nezávislého energetického auditora.

4. Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

 • Zpracování veškeré dokumentace a povinných příloh dle povinných podmínek.
 • Odeslání žádosti o dotaci příslušné organizaci.

5. Výběrové řízení na dodavatele

 • Pomoc s přípravou a procesem výběru vašich dodavatelů.

6. Realizace projektu

 • Období, po které je příjemce dotace povinen projekt zrealizovat dle časového, obsahového i finančního plánu uvedeného v žádosti o dotaci.

7. Proplacení dotace

 • Finanční vypořádání dotace probíhá v jednom ze dvou možných režimů a to "EX POST", kdy je dotace příjemci zaslána až po úhradě výdajů projektu nebo "EX ANTE", v tomto režimu je dotace příjemci částečně či kompletně poskytnuta předem a terpve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu.

8. Udržitelnost projektu

 • Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu, které nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety, po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu.
 • Naši klientům pomáháme toto období úspěšně překonat a vyhnout se tak krácení či vrácení dotace.

Proč řešit dotace na fotovoltaiku s námi? 

Férovost

Připravujeme projekty, které mají smysl. V prvním kroku totiž nejdříve zpracováváme analýzu potenciálu úspor energií ve vašem podniku. Na základě této analýzy máte v ruce data týkající se ekonomiky vašeho projektu a dále vypočítaný potenciální bodový zisk projektu v hodnocení při žádosti o dotaci. Díky tomu mají naše projekty velmi vysokou úspěšnost a šetříme tak klientům jejich čas i peníze.

Komplexnost

Komplexnost služeb. Zajistíme vám nejen kompletní administraci dotačního projektu, ale dodáme také energetický posudek.

Zkušenosti

Máme za sebou více než 1700 úspěšně realizovaných projektů. Pomohli jsme například společnostem níže:

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

Klienti, kterým jsme již pomohli získat dotaci.

Pomůžeme i vám?

ZAUJALY VÁS DOTACE NA FOTOVOLTAIKU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE NA FOTOVOLTAIKU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE NA FOTOVOLTAIKU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Nebo nám zdarma zavolejte na 800 151 111