Jak funguje spolupráce na dotačním projektu?

1. ANALÝZA 

V první fázi se podrobně seznámíme s vaším nápadem, myšlenkou či přímo rozpracovaným podnikatelským záměrem.  Následně vás seznámíme se všemi možnostmi podpory a společně vybereme tu nejvhodnější cestu k podpoře vašeho záměru. Je-li toho více, připravíme pro vás dotační analýzu přímo na míru vašim potřebám. 

2. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Jestliže si společně odsouhlasíme vybraný dotační titul, můžeme začít s přípravou žádosti. Zpracujeme váš projektový záměr pro potřeby příslušného dotačního titulu včetně předpokládaného rozpočtu a harmonogramu projektu. Připravíme kompletně všechny potřebné přílohy tak, aby bylo možné projektovou žádost předložit včas a v odpovídající kvalitě. Díky našim zkušenostem ušetříte čas a práci při přípravě žádosti a výrazně zvýšíte její šance na úspěch.

3. ADMINISTRACE V PRŮBĚHU HODNOCENÍ

Každá předložená žádost musí nejprve projít kolečkem hodnotícího procesu. Po celou tuto dobu pro vás žádost pečlivě hlídáme a administrujeme případné požadavky schvalujícího orgánu. 

4. PODPORA PŘI REALIZACI PROJEKTU

Schválenou žádostí proces získání dotace nekončí. Klíčem k úspěšnému vyčerpání dotace je i správná realizace projektu dle předem stanovených podmínek. V době realizace vašeho projektu se postaráme, abyste všechny podmínky v rámci procesu realizace řádně, včas a v odpovídající kvalitě dodrželi, a nehrozilo tak riziko sankcí či úplného odebrání dotace.  Pomůžeme vám při administraci výběrových řízení, vypracování zpráv všech typů i vyřízení žádostí o platbu. 

5. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zajistíme pro vás kompletní administraci výběrových řízení na dodavatele, která jsou nezbytnou součástí realizace dotačních projektů. Správně a transparentně realizovaná výběrová řízení jsou předpokladem úspěšného čerpání dotace. S jejich vedením máme bohaté zkušenosti. 

6. POMOC VE FÁZI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Poslední fází po načerpání dotace je období tzv. udržitelnosti projektu. Postaráme se, aby vám neutekl žádný termín pro předložení monitorovacích zpráv, průběžného plnění podmínek a ukazatelů, ke kterým jste se v projektu zavázali. 

7. ASISTENCE PŘI KONTROLÁCH

Každý podpořený projekt je průběžně kontrolován ze strany poskytovatele dotace. Kontroly probíhají administrativně a případně i osobní návštěvou zástupce kontrolního orgánu. Zajistíme pro vás přípravu podkladů ke kontrole a samozřejmostí je i naše přítomnost při samotném průběhu kontroly. 

Zajímavé dotační tituly

Technologie (Průmysl 4.0)

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Úspory energie

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.