Dotace 2021 - 2027

Do České republiky na podporu soukromého i veřejného sektoru míří nejvíce peněz v historii

ČR se daří dotační peníze využívat lépe než některým státům, i díky tomu
nyní bude moci čerpat více firem, měst a obcí.

Zažádejte o podporu i vy.

S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nahrazuje Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Dotace pro rozvoj malých a středních, i velkých podniků. 

Vláda v současné době připravuje finální podobu jednotlivých dotačních programů.  Chci novinky o nových výzvách. 

Jak dotaci můžete využít?

Jaká je míra podpory?

 • Podpora digitalizace, automatizace a průmyslu 4.0
 • Podpora energeticky-úsporných řešení, využívání obnovitelných zdrojů energie, budování sítě zelené infrastruktury, posílení opatření vedoucí ke snížení kontaminace životního prostředí
 • Podpora inovativních řešení a výzkumu a vývoje
 • Nákup výrobních i nevýrobních technologií, rekonstrukce firemních nemovitostí
 • Rozvoj ICT a rozšiřování vysokorychlostního internetu
 • Hospodaření s vodou a využívání druhotných surovin
 • Malý podnik - až 50 % 

 • Střední podnik - až 40 %
 • Velký podnik - až 30 %

Předpoklad dle minulých dotačních výzev. 

Související články:

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 1. díl

Pojďte se seznámit s novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v prvním díle se dozvíte více o samotném programu a o čtyřech specifických cílech včetně podporovaných aktivit. Je to totiž velká šance pro firmy, jak zvýšit technologickou úroveň a zároveň předběhnout konkurenci!

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V druhém díle se dozvíte nejen o podpoře do obnovitelných zdrojů, oběhového hospodářství a lepšímu přizpůsobení se změnám klimatu.

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 3. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V tomto díle se dozvíte o podpoře digitálního připojení. Kdo bude moci žádat o dotaci a na co bude možné získat podporu?

Integrovaný regionální operační program 

V novém období nás čeká několik novinek. Přibudou nová témata podpory. Bude se jednat např. o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizaci měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci.

Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. 
Vláda v současné době připravuje finální podobu jednotlivých dotačních programů.  Chci novinky o nových výzvách

Související články:

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Série článků, ve kterých vám představíme nové dotační programové období. Dozvíte se, jaké projekty budou v dalších 7 letech podporovány, za jakých podmínek a co bude vhodné mít dopředu připraveno.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Jaké dotace nás čekají v roce 2021-2027? Kdo bude oprávněným žadatelem a na co bude moci žádat?

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Operační program životního prostředí 

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme i výrazné zapojení soukromého sektoru.
 • Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie (OZE)– podpora snižování energetické náročnosti veřejných budova a infrastruktury, zvyšování využití OZE ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • Adaptace na změny klimatu – jako podpora opatření zaměřených na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy v krajině i ve městech a obcích a podpora environmentálních center,
 • Vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • Oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • Biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • Ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • Sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.
V současné době probíhá příprava programu a vyjednávání s partnery a Evropskou komisí. Chci novinky o nových výzvách

Související články:

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

Technologická agentura České republiky

Modernizační fond 

Modernizační fond podporuje snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Více o možné podpoře:

Modernizační fond pro firmy

Modernizační fond pro firmy

V souvislosti se snahou o přechod na klimaticky neutrální společenství zřídila Evropská unie pro období 2021-2030 „Modernizační fond“, ten bude sloužit především k podpoře modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.


Našli jste vhodný dotační titul a potřebujete pomoci s žádostí o dotaci? Nebo jste ho nenašli a rádi byste prověřili vaše dotační možnosti?

Pro bezplatnou konzultaci se nám ozvěte pomocí formuláře níže nebo nám zavolejte na naši bezplatnou infolinku. Rádi vám s dotacemi pomůžeme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.