Daňová přiznání

SLUŽBY > DAŇOVÉ PORADENSTVÍ > Daňová přiznání

Naše služby zahrnují zejména:

  • vedení daňové evidence a zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob (včetně možnosti odkladu zplnomocněním daňového poradce)
  • zpracování či revize přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně možnosti odkladu zplnomocněním daňového poradce)
  • zpracování či revize přiznání k dani z přidané hodnoty a souvisejících hlášení
  • zpracování přiznání k silniční dani
  • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
  • zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
  • zpracování dalších hlášení a vyúčtování (srážková daň apod.)

Novinky z oblasti daní

Internetové „daňovnictví“ a další z novely daňového řádu

Internetové „daňovnictví“ a další z novely daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší řadu v zásadě pozitivních změn, jejichž cílem je pomoci podnikatelům, jako například rozšíření funkcionalit daňové informační schránky, urychlené vyplacení nesporné části daňového odpočtu DPH, či snížení úroků z prodlení. Shrnuli pro vás to nejdůležitější.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.