Známe podmínky u dlouho očekávané dotace pro malé a střední podniky!

2 minuty čtení

Proof of Concept bude podporovat aktivity, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi a to prostřednictvím:

 • technického ověření aplikovatelnosti výzkumných výsledků 
 • činností, které souvisejí s ověřením komerčního potenciálu

Na co lze dotaci Proof of Concept využít?

 • osobní náklady - mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení - v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku
 • náklady na materiál, licence
 • znovurealizace nedokončeného výzkumu
 • platba za poradenství v oblasti právní, financí a patentů
 • náklady na ochranu duševního vlastnictví
 • dodatečné režijní a ostatní náklady

Jak velkou podporu lze získat?

Dotace je minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

 • střední podniky - dotace až 60 % ze způsobobilých výdajů
 • malé podniky - dotace až 70 % ze způsobobilých výda

Příjem žádostí bude spuštěn 3. 1. 2018. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí