Změny daňového balíčku po projednání v Senátu

7 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Změny daňového balíčku po projednání v Senátu

Daňový balíček 2021

Na začátku prosince 2020 jsme vás informovali o zásadních změnách, které schválila Poslanecká sněmovna prostřednictvím daňového balíčku. Daňový balíček byl ve čtvrtek 10. prosince 2020 projednán Senátem. Ten s většinou změn souhlasil, u některých však navrhl pozměňovací návrhy. V našem článku přinášíme aktualizované shrnutí obsahu daňového balíčku s vyznačením úprav navržených Senátem. Balíček by při úspěšném dokončení legislativního procesu měl být nadále účinný od 1. ledna 2021.


1. Zrušení superhrubé mzdy

Zrušení superhrubé mzdy zůstává po projednání Senátu beze změn. Pro výpočet daně by se dle současně navrženého zákona měla používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Tato změna se tedy projeví pouze ve výši daně z příjmů, nikoliv i v částce pojistného, které bude nadále hrazeno v dosavadní výši.

2. Vyšší sleva na poplatníka

Již dříve jsme avizovali možné zamítnutí této změny ze strany Senátu. Navýšení uvedené slevy mělo být alternativou pro případ, že by zrušení superhrubé mzdy neprošlo. Senát nakonec nenavrhl úplné vypuštění tohoto bodu, nicméně upravuje roční slevu na poplatníka pro rok 2021 ze současných 24 840 Kč na 27 840 Kč, a pro roky 2022 a následující na 30 840 Kč..

3. Změna solidární výše daně

Schválení nové sazby daně ve výši 23 % prošlo stejně jako zrušení superhrubé mzdy bez jakýchkoliv změn. Nová sazba daně by se měla aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (přibližně 140 tis. Kč měsíčně). Současné znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnání (příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) nebo samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu či kapitálové příjmy.

4. Zrušení stropu pro daňový bonus

Nově by si měly polepšit také rodiny s více dětmi, které doposud mohly uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit je však v rámci daňového balíčku zrušen.

5. Stravenkový paušál

Dále by nově mělo být také možné poskytovat zaměstnavatelem příspěvek na stravování zaměstnanců v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle nového znění zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

6. Zvýšení hranice pro odpisování a zrychlené odpisy majetku

Novelou zákona o daních z příjmů by mělo dojít ke zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku, a to ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek, který bude pořízen za částku nižší než 80 000 Kč bude moci být odepsán jednorázově do daňových výdajů obdobně, jako tomu bylo doposud v případě majetku s cenou do 40 tis. Kč.

Dále dochází ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Výdaje související s jeho pořízením bude možné uplatnit tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Dojít by mělo rovněž k zavedení tzv. mimořádných odpisů u majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek v první odpisové skupině bude moci být odepsán v období 12 měsíců místo standardních 3 let a majetek zařazený v druhé odpisové skupině bude moci poplatník odepsat během 24 měsíců místo standardních 5 let. Cílem je podpora investiční aktivity českých firem a podnikatelů.

7. Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Mezi veřejností hodně diskutované omezení osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů Senátem neprošla. Senát ve svých pozměňovacích návrzích doporučuje úplné vypuštění této úpravy.

8. Zdanění příjmů z dluhopisů

Dojít by mělo rovněž ke zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Cílem této úpravy má být narovnání podmínek mezi domácími a zahraničními investory. Účinnost toho ustanovení však byla stanovena až na 1. ledna 2022.

9. Výdaje související s pandemií COVID-19

Osoby samostatně výdělečně činné i firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžní plnění (tj. nepeněžní dary) určené pro boj s pandemií koronaviru. Jedná se o výdaje vynaložené v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020.

10. Sazby spotřební daně

Rovněž dochází k navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány dle předem schváleného harmonogramu pro období 2021 – 2023. Naopak dochází ke snížení spotřební daně z nafty, a to o korunu na litr. U benzinu zůstává spotřební daň beze změn.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Mohlo by vás zajímat...

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Téměř každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který využívá v rámci své ekonomické činnosti. Majetek většinou nespotřebováváme ihned, ale dochází k jeho postupnému opotřebení, které je vyjádřeno formou odpisů. V následujícím článku vás seznámíme s rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

Živelní pohromy a daňové úlevy

Živelní pohromy a daňové úlevy

V návaznosti na události posledních týdnů, kdy živelní pohromy zasáhly velkou část Evropy, jsme si dovolili shrnout daňové aspekty poskytnutých darů a úlev, více v našem článku.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky