Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

4 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

Mnozí naši klienti se na nás obracejí s otázkou, zda jim dokážeme pomoci v situaci, kdy jsou sice smlouvou zavázáni k určitému plnění (často např. u staveb), ale v důsledku nepředvídatelných okolností, jakými jsou např. omezení vyplývajících z vládních nařízení v souvislosti s covidovou situací nebo stále se zvyšující inflací cen stavebních materiálů, smlouvu nemůžou dodržet.

Právní rada v této situaci však není jednoduchá a správný postup je ukryt v detailu konkrétní situace. Platí však, že dojde-li v době trvání závazku ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné ze stran buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 

Za neúměrné zvýšení nákladů se považují např. výrazné zdražení vstupů na nákladové straně, a to nejen náklady na materiály, ale také náklady spočívající v personální nebo časové rovině. Mohou jimi být technické a ekologické předpisy, covidová omezení, inflace (třeba pouze v určitém segmentu hospodářství) nebo výrazné kurzové pohyby.

Soudní praxe, NS 33 Cdo 884/2010, dovodila, že za takovou situaci lze požadovat také případ, kdy došlo ke změně režimu pozemku ze zemědělské půdy na pozemek stavební, který měl být dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní prodán za nižší cenu za zemědělský pozemek: „Jestliže v období mezi uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a okamžikem, kdy mělo dojít k uzavření realizační smlouvy (kupní smlouvy), došlo k zahájení procesu přeměny zemědělských pozemků na pozemky stavební, které nemohla žalovaná (budoucí prodávající) v době vzniku závazku předvídat, a ve spojitosti s tím k vysokému (rovněž nepředvídatelnému) nárůstu jejich obvyklé ceny, lze uzavřít, že nastala natolik podstatná změna okolností, že po žalované (budoucí prodávající) nelze spravedlivě požadovat, aby v dohodnutém termínu uzavřela se žalobci (budoucími kupujícími) realizační (kupní) smlouvu.“

Naše právní divize má zkušený vyjednávací a mediační tým, kterému se již v mnoha případech podařilo znovuotevřít uzavřené smlouvy tak, aby práva a povinnosti obou smluvních stran nabyla opětovné rovnováhy a ku prospěchu všech. Případně, se pokoušíme klienty vyvázat z jejich povinnosti k náhradě škody, případně ji minimalizovat.

Stojíme si za svým mottem „O nás se můžete opřít“. Když budete mít jakýkoliv aktuální či blížící se problém, zavolejte nám, přijďte za námi. V nejhorším případě si pouze dáte šálek vynikající brazilské kávy, v tom lepším vám však pomůžeme zjednodušit život, abyste měli čas na to, co vás baví.

Autor:
Marek Chlebík
advokát

Mohlo by vás zajímat...

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Pro zaměstnavatele - aktuálně o DPP a DPČ

Nový článek, který vám přináší odpovědi na to, kdy je vhodné uzavřít dohodu o provedení práce, kdy dohodu o pracovní činnosti a zda budou dohody uzavírány i v roce 2023 po novele zákoníku práce.

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Pro zaměstnavatele - nová úprava whistleblowingu

Připravili jsme pro vás článek na téma, co whistleblowing znamená a jaké změny přináší návrh zákona o ochraně oznamovatelů - whistleblowerů, který je aktuálně ve fázi schvalování v Poslanecké sněmovně.

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Při doručování dokumentů zaměstnanci je důležité důsledně dodržovat pravidla. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Podívejte se na aktuální úpravu nařízení i plánované změny.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí