Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

4 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

Mnozí naši klienti se na nás obracejí s otázkou, zda jim dokážeme pomoci v situaci, kdy jsou sice smlouvou zavázáni k určitému plnění (často např. u staveb), ale v důsledku nepředvídatelných okolností, jakými jsou např. omezení vyplývajících z vládních nařízení v souvislosti s covidovou situací nebo stále se zvyšující inflací cen stavebních materiálů, smlouvu nemůžou dodržet.

Právní rada v této situaci však není jednoduchá a správný postup je ukryt v detailu konkrétní situace. Platí však, že dojde-li v době trvání závazku ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné ze stran buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 

Za neúměrné zvýšení nákladů se považují např. výrazné zdražení vstupů na nákladové straně, a to nejen náklady na materiály, ale také náklady spočívající v personální nebo časové rovině. Mohou jimi být technické a ekologické předpisy, covidová omezení, inflace (třeba pouze v určitém segmentu hospodářství) nebo výrazné kurzové pohyby.

Soudní praxe, NS 33 Cdo 884/2010, dovodila, že za takovou situaci lze požadovat také případ, kdy došlo ke změně režimu pozemku ze zemědělské půdy na pozemek stavební, který měl být dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní prodán za nižší cenu za zemědělský pozemek: „Jestliže v období mezi uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a okamžikem, kdy mělo dojít k uzavření realizační smlouvy (kupní smlouvy), došlo k zahájení procesu přeměny zemědělských pozemků na pozemky stavební, které nemohla žalovaná (budoucí prodávající) v době vzniku závazku předvídat, a ve spojitosti s tím k vysokému (rovněž nepředvídatelnému) nárůstu jejich obvyklé ceny, lze uzavřít, že nastala natolik podstatná změna okolností, že po žalované (budoucí prodávající) nelze spravedlivě požadovat, aby v dohodnutém termínu uzavřela se žalobci (budoucími kupujícími) realizační (kupní) smlouvu.“

Naše právní divize má zkušený vyjednávací a mediační tým, kterému se již v mnoha případech podařilo znovuotevřít uzavřené smlouvy tak, aby práva a povinnosti obou smluvních stran nabyla opětovné rovnováhy a ku prospěchu všech. Případně, se pokoušíme klienty vyvázat z jejich povinnosti k náhradě škody, případně ji minimalizovat.

Stojíme si za svým mottem „O nás se můžete opřít“. Když budete mít jakýkoliv aktuální či blížící se problém, zavolejte nám, přijďte za námi. V nejhorším případě si pouze dáte šálek vynikající brazilské kávy, v tom lepším vám však pomůžeme zjednodušit život, abyste měli čas na to, co vás baví.

Autor:
Marek Chlebík
advokát

Mohlo by vás zajímat...

Chystaná novela zákoníku práce

Chystaná novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl odeslán návrh novely zákoníku práce a některých dalších předpisů. Navrhovaná novela by měla zajistit transpozici evropských směrnic a zavést novou úpravu práce na dálku a elektronického podepisování a doručování. Níže stručně shrnujeme nejzásadnější z navrhovaných změn.

Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Současná situace s Ukrajinou může pro dodavatele ve stavebnictví znamenat značné těžkosti při plnění existujících závazků ze smluv uzavřených na plnění veřejných zakázek kvůli zdražení stavebního materiálu a také odlivem pracovních sil.

Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Máte inovativní nápad? A víte, že byste ho včas měli zaregistrovat jako vaše duševní vlastnictví? Získejte podporu z veřejných zdrojů na označení vašich výrobků, uměleckých děl nebo obchodních postupů. Více v našem článku.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky