Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

8 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

V létě letošního roku vláda předložila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 tohoto zákona (dále jen „ZDPH“) ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Změna by měla platit od 1. ledna 2023, nicméně novela zákona prošla prozatím druhým čtením v Poslanecké sněmovně, a tak není stále zcela jisté, jak bude tato novela finálně vypadat.


Jak už bylo zmíněno, novým návrhem novely zákona by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Obrat pro povinnou registraci 2 000 000 Kč je stanoven za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Definice obratu a jeho výpočet zůstávají beze změny.

Obratem se pro účely ZDPH rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná zdanitelná plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a s místem plnění v tuzemsku.

Zrušení registrace k DPH a vstup do paušálního režimu

Novela zákona by také měla umožnit stávajícím plátcům DPH s obratem pod 2 000 000 Kč zrušit registraci DPH. Toho by mohly využít fyzické osoby, které chtějí od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Požádat o zrušení registrace by tak mohl plátce, který přesáhl obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Požádat o zrušení registrace by mělo být možné do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Podmínky pro zrušení registrace plátce DPH na žádost zůstávají též beze změny.

O zrušení registrace může požádat plátce DPH za předpokladu, že:
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce;
b) nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat 1 000 000 Kč (nově 2 000 000 Kč).

Fyzické osoby, které chtějí vstoupit do režimu paušální daně, musí splnit podmínku, že nesmí být k prvnímu dni příslušného roku plátci DPH. Pro rok 2023 je dle přechodných ustanovení stanovena výjimka, že rozhodnutí o zrušení registrace k DPH by mělo být doručeno daňovému subjektu nejpozději do 16. ledna 2023.

V případě, že plátci, kteří budou mít obrat nižší než 2 000 000 Kč, nepožádají o zrušení registrace k DPH, i nadále zůstávají plátci DPH a nebudou se moci k paušální dani přihlásit.

Příklad č. 1

Novela zákona o DPH byla schválena v listopadu 2022. Pan Novotný, jehož obrat činí za 12 bezprostředně předcházejících měsíců 1 200 000 Kč se rozhodl, že by rád vstoupil od ledna 2023 do režimu paušální daně. Pan Novotný tedy v průběhu prosince požádá o zrušení registrace k DPH. Za předpokladu, že mu rozhodnutí o zrušení registrace k DPH bude doručeno do 16. ledna 2023, může pan Novotný podat přihlášku do režimu paušální daně. V opačném případě by nesplnil podmínky pro vstup do tohoto režimu.

V tomto případě upozorňujeme na 30 denní lhůtu, kterou má správce daně na vyřešení žádosti o zrušení registrace k DPH, a proto bychom doporučovali žádost o zrušení registrace k DPH podat co nejdříve po schválení novely zákona.

Překročení obratu pro povinnou registraci ke konci roku 2022

Dále se dle navržených přechodných ustanovení jako plátce DPH nemusí registrovat osoba povinná k dani, která obrat pro povinnou registraci 1 000 000 Kč přesáhne v listopadu 2022 a plátcem daně by se za standardních okolností stala od 1. ledna 2023. Takové osobě nevznikne ani povinnost podat přihlášku k registraci.

V případě, že by se osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH a podala přihlášku přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení, tak se stane plátcem pouze v případě, že úmysl stát se plátcem daně potvrdí sdělením správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení.

Příklad č. 2

Pan Novotný překročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci v listopadu 2022, nicméně novela ZDPH spolu s přechodnými ustanoveními nebyla doposud schválena, a tak podá přihlášku k registraci plátce DPH 1. prosince 2022. Následně dojde ke schválení novely ZDPH a přechodných ustanovení, dle kterých se pan Novotný může stát plátcem DPH pouze v případě, že jeho úmysl stát se plátcem DPH i nadále přetrvává a sdělí tuto skutečnost správci daně do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení.

Obdobně to platí pro osoby povinné k dani, které překročí obrat pro povinnou registraci ve výši 1 000 000 Kč v prosinci 2022 a za standardních okolností by se staly plátci ode dne 1. února 2023. Takovým osobám nevzniká povinnost podat přihlášku k registraci.

Opět v případě, že by se osoba povinná k dani chtěla stát plátcem DPH a podala přihlášku přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení, tak se stane plátcem pouze v případě, že úmysl stát se plátcem daně potvrdí sdělením správci daně do 16. ledna 2023.

Jak bylo v úvodu zmiňováno, prozatím se jedná o návrh zákona, který prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně a není tedy zcela jisté, zda nedojde k dalším pozměňovacím návrhům.

Autor: Ing. Lucie Kořínková
Lucie je daňová poradkyně ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty.

Mohlo by vás zajímat...

Proč mít daňového poradce?

Proč mít daňového poradce?

Častou otázku, kterou si podnikatelé a obchodní společnosti kladou, je, proč využívat služby daňového poradce, pokud již mají účetní, popřípadě i auditora. V tomto článku rozebereme nejdůležitější aspekty práce daňového poradce a přiblížíme si, v čem je jeho přidaná hodnota.

Novinky v DPH platné od 1. července 2023

Novinky v DPH platné od 1. července 2023

Dne 1. července 2023 by měla nabýt účinnosti novela zákona o DPH, u níž dochází k novému vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů.

Přehledy OSVČ za rok 2022

Přehledy OSVČ za rok 2022

Bez ohledu na výši výdělku za rok 2022 má každá osoba samostatně výdělečně činná povinnost podat přehled OSVČ. Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací k podání přehledu OSVČ za rok 2022.

POTŘEBUJETE PORADIT S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí