Zkoumáte, vyvíjíte, zdokonalujete? S dotační podporou to jde lépe

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Zkoumáte, vyvíjíte, zdokonalujete? S dotační podporou to jde lépe 

Zdokonalovat a vytvářet stále lepší produkty a služby nelze bez nových nápadů a ve většině případů i kvalifikovaných vědeckých pracovníků. Od plánu k  hotovému produktu může vést dlouhá cesta, na které se neobejdeme bez jisté míry bádání neboli výzkumu a vývoje (VaV). Možnost, jak si takovou cestu zkrátit či ulehčit, nabízí dotace právě na podporu výzkumu a vývoje. V tomto roce nás v rámci Technologické agentury České republiky (TAČR) čekají nové dotační výzvy v programech TREND, Prostředí pro život a Doprava 2020+

Společně si nyní rozebereme aplikovaný a experimentální vývoj, bez nichž se žádost právě o dotaci na podporu výzkumu a vývoje neobejde. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma vývoji a kdy probíhá příjem žádostí o dotaci u jednotlivých dotačních výzev.

Průmyslový výzkum

Jedná se o systematický výzkum či kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností. Cílem je vývoj nového výrobku, postupu nebo služby, který vede ke zdokonalení stávajícího řešení. Navazuje na nejvyšší úroveň bádání, která je označována jako základní výzkum – u kterého se jedná o experimentální a teoretickou práci, jejímž cílem je objevovat nové základní poznatky a principy o jevech nebo pozorovatelných skutečnostech, avšak bez hledání bližšího uplatnění či využití v praxi (viz Frascati manual 2015 © OECD 2015).

Při základním výzkumu tedy zpravidla hledáme odpovědi na otázky „CO?“ nebo „PROČ?" se nějak děje.

Právě praktický záměr uplatnění získaných poznatků základního výzkumu je potom základním rozlišovacím prvkem pro poznání, kdy už začínáme hovořit o průmyslovém nebo také aplikovaném výzkumu. Průmyslový výzkum tedy začíná inspirací v nových poznatcích (z nichž vznikají nápady) a hledá nové možnosti, jakými by se tyto nové poznatky daly využít v nových produktech, systémech, technologiích, metodách či operacích.

Zahrnuje tvorbu dílčích částí systémů nebo může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí a podobně.

Při průmyslovém výzkumu tedy už víme, co nebo proč se nějak děje a hledáme odpovědi na otázky „K ČEMU?“ nebo „NA CO?“ je to dobré nebo by se dalo využít.

Experimentální vývoj

Používáním stávajících vědeckých, technologických, obchodních i jiných poznatků a dovedností dochází ke zdokonalení výrobků, postupů nebo služeb. Experimentální vývoj je tou etapou bádání, která přináší zejména potenciál pro finální uplatnění předchozích poznatků základního a aplikovaného výzkumu v konečných produktech pro komerční využití. Jeho výsledky by tedy měly směřovat především k novým produktům či postupům anebo ke zlepšování produktů či postupů stávajících.

Při experimentálním vývoji tedy zejména testujeme způsoby, jak se dají doposud zjištěné poznatky specificky využít v rámci nějaké konkrétní aplikace právě v produktu či postupu.

Experimentální vývoj zahrnuje vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotních projektů, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb a další.

Víme už tedy, na co chceme zjištěné poznatky využít, ale hledáme odpověď na otázku „JAK?“ to udělat.

Dotační výzvy na podporu výzkumu a vývoje

TREND, podprogram Nováčci

 • Příjem žádostí je plánován na březen 2021
 • Podporu je možné získat na nastartování vlastních VaV aktivit – lze uplatnit na náklady na mzdy, přístroje, technologie, materiál, aj.
 • Žadatelem mohou být podniky všech velikostí ve spolupráci s výzkumnou organizací

Prostředí pro život

 • Příjem žádostí je plánován na duben 2021
 • Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života společnosti (jako klima, odpadní a oběhové hospodářství, ochrana vody a půdy a další)
 • Žadatelem mohou být podniky všech velikostí, výzkumné organizace

Doprava 2020+

 • Příjem žádostí je plánován na duben 2021
 • Podporovány budou projekty aplikovaného výzkumu a vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál a další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucí k posílení dopravy
 • Žadatelem mohou být podniky všech velikostí, výzkumné organizace

TREND

 • Příjem žádostí je plánován na září 2021
 • Podporovány budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedení výsledků do praxe – podpořit lze osobní náklady nebo výdaje, náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení, služby, aj.
 • Žadatelem může být podnik v účinné spolupráci s výzkumnou organizací

Rádi byste připravili projekt, ale nevíte jak na to? Napište nám nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

Termíny příjmů žádostí zveřejnila Technologická agentura ČR již v minulém roce, není tedy důvod s přípravou vašeho projektu nadále vyčkávat.

Víme, že dotační problematika je spletitá – sami se v ní pohybujeme už od roku 2012 a za tu dobu jsme pomohli více jak tisíci klientů se získáním dotace. Potřebujete s přípravou žádosti pomoci? Svěřte nám svou žádost o dotaci a zvyšte tak svou šanci na úspěch. Využijte našich znalostí a zkušeností. 

Získejte finanční podporu právě pro váš projekt a objevte kouzlo spolupráce s profesionály.

Dotační programy na podporu výzkumu a vývoje

TREND

TREND

Až 70% Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI) pro malé, střední i velké podniky.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Doprava 2020+

Doprava 2020+

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky