Zajištění povodňové ochrany intravilánu

2 minuty čtení

Na projekty je vyčleněna 1 mld. Kč. Vyhodnocování žádostí o dotace bude probíhat průběžně a to podle toho, jak úředníkům takříkajíc přistanou na stole.

K čemu je dotace určena?

 • Zprůtočnění či zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč bez DPH
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR vč. DPH

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města a obce a svazky obcí
 • Organizační složky státu a státní podniky
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy a veřejné výzkumné organizace
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby podnikající

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky