Vyplatí se obcím žádat o dotace na zateplení apod.?

5 minut čtení

Cože, i památkově chráněné budovy?

Jádro pudla, proč je dotace u některých zastupitelstev přehlížená, spočívá v tom, že v tří miliardové výzvě je procentuální podpora nižší, než bylo zvykem. V případové studii si ještě ukážeme, jak se díky dotaci sníží energetická náročnost budovy školy, resp. jestli se i nižší dotace projeví na nákladnosti projektu. Nejdříve si, ale shrneme, k čemu všemu je dotace určena. Cílem dotace OPŽP je snížit emise, resp. spotřebu energie u veřejných budov (nepatří sem obecní bytové domy ani rodinné domy). Zároveň je podporováno snížení spotřeby neobnovitelné primární energie skrze využití obnovitelných zdrojů. Evropská dotace bude poskytována hlavně na zateplení objektů, výměnu oken apod.

Podporované projekty

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Instalace solárních panelů
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze pro přípravu teplé vody

Podpora myslí i na památkově chráněné budovy. U nich budete moci provést dílčí aktivity, které povedou ke snížení energetické náročnosti budovy a to bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem.

Jak velkou podporu lze získat?

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů musí startovat na 100 tis. Kč bez DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu se mohou vyšplhat do 50 mil. EUR vč. DPH. Výše podpory závisí na rozsahu dosažené úspory energie a na realizovaném opatření. Dotace EU se pohybuje v rozmezí 35-50 %. Na vybraná opatření lze získat dotaci až 70 % (např. na realizaci systému nuceného větrání). Žadatel je bonifikován 5 %, pokud projekt realizuje metodou EPC (o EPC se dočtete ZDE).

O dotaci mohou žádat vlastníci veřejných budov:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí;
 • příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce;
 • státní podniky, organizační složky státu;
 • nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Případová studie bude demonstrovat, jak se díky dotaci sníží energetická náročnost budovy školy, která spadá pod památkovou ochranu. Každá žádost o dotaci musí obsahovat energetický posudek, právě z posudku vyplynou níže uvedené parametry, které úředníky zajímají. V uvažovaném projektu se počítá s opravou fasády, výměnou oken, vrat a s kompletní rekonstrukcí výměníkové stanice vč. řídicího systému.

 • Celkové náklady projektu činí 24 783 036 Kč
 • Z toho způsobilé náklady činí 17 552 631 Kč
 • Dotace činí 40 % způsobilých výdajů, což představuje 7 021 052 Kč
 • Úspora energie na vytápění budovy činí 17,8 %, tzn. 290 GJ/rok
 • Úspora ztrát ve výměníku bude 49 GJ/rok
 • Celková úspora energie díky investici bude 16,8 %, tzn. 339 GJ/rok
 • Při průměrné ceně tepla cca. 580 Kč/GJ se jedná o roční úsporu téměř 200 000 Kč na spotřebované energii

Stát či nestát na startovní čáře?

Poslední 100. výzva OPŽP skončila k 31. lednu 2019. Žádost o dotaci k následující 121. výzvě budete moci předkládat od 1. 3. 2019 do 3. 2. 2020. Na začátku jsme se ptali, zda se obcím vyplatí žádat o dotace na energetické úspory na veřejných budovách, přestože dosáhnou na nižší procento podpory než dříve. Peníze se takříkajíc neválí jen tak na zemi a výhled pro Česko je takový, že pro dotační programové období 2021-2027 budeme pravděpodobně operovat s menším objemem prostředků. S péči řádného hospodáře se proto postavte na startovní čáru žádosti o dotaci: zateplujte, měňte okna, snižujte své účty za energie.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí