Volnější výklad přechodných ustanovení k odpočtu na výzkum a vývoj

2 minuty čtení

Novelizovaná pravidla pro odpočty na podporu výzkumu a vývoje se vztahují na všechny projekty zahájené po datu účinnosti novely, tj. po 1. dubnu 2019. Projekty, které byly zahájené od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 měly možnost volby, zdali se budou řídit ustanovením platný po novele či před novelou. Nová Informace GFŘ (https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/de-novinky/Expedice-FINAL-prechodne-ustanoveni.pdf) však připouští více benevolentní přístup k výkladu přechodných ustanovení novely. Poplatník si dle této Informace bude moci vybrat daňový režim odpočtu i u projektů výzkumu a vývoje zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, pokud toto období započalo před nabytím účinnosti daňového balíčku a nebylo do data nabytí účinnosti ukončeno.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky