Úspory energie: příjem žádostí zahájen!

3 minuty čtení

 Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Na co lze dotaci Úspory energie využít?

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí
 • pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě;;
 • modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn);
 • instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla;
 • pořízení obnovitelných zdrojů energie pro účely vlastní spotřeby podniku;
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (náhrada zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy jako je např. LED osvětlení);
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;
 • pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku;
 • rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností;
 • pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností;
 • zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení.

Jak velkou podporu lze získat?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • malé podniky – až 50 %;
 • střední podniky – až 40 %;
 • velké podniky – až 30 %.

Procentuální výše podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení:

 • malé podniky – až 80 %;
 • střední podniky – až 70 %;
 • velké podniky – až 60 %.

Maximální absolutní dotace na energetický posudek je ve výši 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí přesahovat více než 2 % z celkových způsobilých výdajů.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí