Ušetřete na daních díky odčitatelné položce

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Ušetřete na daních díky odčitatelné položce

Zase ten duben jakožto čas daňového přiznání?! Vzhledem k tomu, že se období podání blíží mílovými kroky, zaměříme se na něj společně. Nejspíše pro vás nebude žádnou novinkou, že v rámci podání DP máte možnost i ušetřit. Ano, pomocí odečitatelných položek. Zkoumáte-li nebo vyvíjíte vlastní produkty, služby, procesy anebo cokoliv jiného, významnou roli hrají s tím spojené nemalé výdaje. Pojďme se tedy podívat, jak zúročit jejich dvojí daňové uplatnění.


Dvojí daňové uplatnění výdajů = 100 % (resp. 110 %) výdajů vynaložených v souvislosti s výzkumně-vývojovými projekty je možné dvakrát odečíst od základu daně.

Krátce definice – výzkum a vývoj (VaV)

Zpravidla systematické činnosti realizované s cílem získat nové poznatky založené na stávajících koncepcích a hypotézách a tyto následně vhodně aplikovat pro praktické využití.

Odečitatelnou položkou se rozumí částka, o kterou si poplatník může snížit základ daně, splní-li určité podmínky dané zákonem. To znamená, že odčitatelná položka umožňuje výdaje spojené s projekty VaV odečíst z příjmů dvakrát následujícím způsobem, poprvé se jedná o standardní daňově uznatelný výdaj (náklad), podruhé pak právě o formu odčitatelné položky od základu daně.

Každý podnikatelský subjekt tak bez ohledu na velikost, jakožto plátce daně z příjmu právnických osob, může uplatnit daňové zvýhodnění.

Jaké výdaje lze odečíst? 

 • Osobní náklady členů realizačního týmu vč. Cestovních náhrad
 • Materiál
 • Odpisy hmotného movitého a nehmotného majetku
 • Energie, vodné a stočné, telekomunikační poplatky
 • Finanční leasing movitého majetku
 • Externě nakupované služby a nehmotné výsledky VaV od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací

Co tím firmě získám?

 • Dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období, tzn. dodatečná úspora na dani z příjmů
 • Uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV.

Doplníme, že účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním.

Na co si musím pozor?

Správné nastavení cílů a kontroly

Dbejte na správné nastavení cílů/výstupů projektu a hned na začátku si stanovte postupy, jak kontrolovat jejich průběžné plnění. Vyvarujete se tak pozdějším problémům s prokazováním výstupů projektu.

Důkazní břemeno je na vaší straně

Věnujte dostatek pozornosti řádné přípravě a evidenci veškeré dokumentace k projektu.

Pozor na oddělenou evidenci nákladů

Pro účely projektu je nezbytné vedení oddělené evidence nákladů souvisejících s projektem VaV – rozhodně se doporučuje průběžně.

S čím vám umíme pomoci my?

 • Identifikujeme vhodné projekty a provedeme technická a ekonomická posouzení
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady pro aplikaci v rámci odčitatelné položky
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky
 • ZDARMA zanalyzujeme využití odčitatelné položky na VaV ve vašem případě
 • A zkrátka budeme vám při ruce, když bude potřeba.

Pokud se tedy výzkumem a vývojem zabýváte nebo v budoucnu plánujete, neváhejte se na nás obrátit v případě pomoci – ať už s vlastním projektem či s odpočtem na výzkum a vývoj. Rádi vám poradíme, jakých možností podpory můžete využít.

Více o odčitatelné položce:

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky